Terugvalbasis na vrijwillige overstap naar het zorgbudget voor mensen met een handicap

Tot en met 31 december 2022 konden budgethouders gebruikmaken van de vrijwillige overstap van de niet-rechtstreeks toegankelijke ondersteuning, gesubsidieerd door het VAPH, naar het zorgbudget voor mensen met een handicap (basisondersteuningsbudget (BOB)).

De vrijwillige overstap van niet-rechtstreeks toegankelijke hulp naar het zorgbudget voor mensen met een handicap (basisondersteuningsbudget) was er om personen te stimuleren om zoveel mogelijk gebruik te maken van laagdrempelige ondersteuning rondom zich. Het kan echter ook gebeuren dat zou blijken dat het budget (zelfs in combinatie met rechtstreeks toegankelijke hulp en eventuele hulpmiddelen), toch niet voldoende is om de dagelijkse noodzakelijke zorg en ondersteuning te organiseren. 

Hebt u de vrijwillige overstap gemaakt van een persoonsvolgend budget naar een zorgbudget voor mensen met een handicap (basisondersteuningsbudget)? Enkel in dat geval kunt u gebruik maken van de terugvalbasis. Dat betekent dat u een een brief of mail kunt richten aan team budgetbesteding. Vervolgens wordt een aanvraag voor een persoonsvolgend budget aangemaakt ter hoogte van het budget waarover u voor de overstap naar het zorgbudget beschikte. Die vraag wordt ambtshalve in ‘prioriteitengroep 1’ ingedeeld. U krijgt daarvan een beslissing tot toewijzing. Zo bent u toch zeker dat er op korte termijn meer ondersteuning zal kunnen komen en is de vrijwillige overstap geen stap in het duister. 

De terugvalbasis blijft bestaan tot twee jaar vanaf de aanvraagdatum van de vrijwillige overstap.