Grensoverschrijdend gedrag (GOG)
Voor VAPH-professionelen

Grensoverschrijdend gedrag (GOG)

Het beleid rond grensoverschrijdend gedrag (GOG) maakt deel uit van het kwaliteitsbeleid van de diensten en zorgaanbieders die erkend of vergund zijn door het VAPH:

  • De diensten en zorgaanbieders moeten een referentiekader ontwikkelen voor GOG ten aanzien van gebruikers. De diensten en zorgaanbieders hanteren daartoe een procedure rond preventie, detectie en gepast reageren¬†(Kwaliteitsbesluit 4/2/2011, artikel 42).
  • Diensten en zorgaanbieders moeten GOG ten aanzien van gebruikers melden aan het VAPH. Die meldingsplicht is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de rapportageverplichtingen opgelegd door de Raad van Europa en de Europese Unie en om de integriteit van de personen met een handicap te garanderen¬†(Kwaliteitsbesluit 4/2/2011, artikel 43).

Voor het beleid rond andere ernstige incidenten die niet gerelateerd zijn aan GOG, verwijzen we naar de pagina over ernstige incidenten.