Grensoverschrijdend gedrag (GOG)
Voor VAPH-professionelen

Wat kan gemeld worden?

Grensoverschrijdend gedrag (GOG) melden van een gebruiker ten aanzien van een medewerker (personeelslid, vrijwilliger, stagiair, … ) is niet verplicht, maar wel aangeraden. 

Zeker wanneer het gaat over mogelijke strafrechtelijke feiten of wanneer er een klacht werd neergelegd bij de politie.

Ook bij persgevoeligheid of bij ernstige verwondingen bij het slachtoffer is het aan te raden een melding te doen.

Wanneer kan gemeld worden?

Het VAPH is zich bewust dat agressie-incidenten waarbij een medewerker betrokken is geen uitzonderlijk gegeven is binnen doelgroepen met een zware gedragsproblematiek. Het VAPH beoogt niet dat ieder  agressie-incident gemeld wordt. Dergelijke meldingen gaan eerder over buitensporige incidenten die een ernstige impact hebben op de werking van de betrokken leefgroep of de dienst of zorgaanbieder in het algemeen.

Hoe kan gemeld worden?

U kunt GOG ten aanzien van een medewerker melden via het e-loket mijnvaph.be., waar u inlogt als medewerker van uw zorgaanbieder.

Hoe u dat doet, vindt u in deze handleiding.

Gevolggeving

  • In eerste instantie wordt deze meldingsmogelijkheid gezien als een erkenning van de ernst van dergelijke incidenten.
  • Indien gewenst door de zorgaanbieder, kan het VAPH contact opnemen. U kunt die optie aanduiden in het meldingsformulier. 

Documenten