Overgang internaat naar MFC - Invulformulier groeipakket (P4)

augustus 2023
Documenttype:
Andere

Voor minderjarigen die op 30 juni 2023 reeds in een MPIGO! of IPO ingeschreven waren voor het schooljaar 2022-2023 en mee met hun internaat de transitie maken naar het VAPH, blijft de huidige regeling rond kostgeld of inhouding 1/3e - 2/3e groeipakket gelden tot aan een schakelmoment. Zodra een van de situaties zich voordoet, communiceert het MFC dit via het P4-invulformulier (n.a.v. transitie internaten) aan de uitbetaler van het groeipakket. Ook het stoppen van de ondersteuning moet worden gecommuniceerd.