Multifunctionele centra [MFC]
Voor VAPH-professionelen

Socioculturele toelage

+21-jarige gebruikers die ook van verblijf gebruik maken en niet onder woon- en leefkosten maar onder een bijdrageregeling vallen, hebben mogelijk recht op een socioculturele toelage.

Van zodra een +21-jarige gebruiker niet meer onder de overgangsmaatregelen valt, maar dus de bijdrageregeling MFC toegepast wordt, heeft de gebruiker ook recht op dit supplement.

Meer informatie over de socioculturele toelage vindt u op de webpagina voor professionelen.

Richtlijnen MFC

Jaarlijks geeft het MFC in het kader van het afrekeningsdossier het bedrag dat aan socioculturele toelage wordt uitbetaald door aan het VAPH.

Het VAPH subsidieert de uitbetaalde socioculturele toelage.