Gebruikersverenigingen met informatieloket

Subsidiëring

Het VAPH kent jaarlijks aan de vergunde gebruikersverenigingen met informatieloket voor personen met een handicap en de vergunde gebruikersverenigingen met informatieloket voor collectieve overlegorganen een basissubsidie toe.

De jaarlijkse subsidie voor een gebruikersvereniging vergund als gebruikersvereniging met informatieloket voor personen met een handicap bedraagt 100.000 euro (niet geïndexeerd).

De jaarlijkse subsidie voor een samenwerkingsverband van gebruikersverenigingen met minder dan 10.000 leden vergund als gebruikersvereniging met informatieloket voor personen met een handicap bedraagt 150.000 euro (niet geïndexeerd).

De jaarlijkse subsidie voor een gebruikersvereniging vergund als gebruikersvereniging met informatieloket voor collectieve overlegorganen bedraagt ofwel:

  • 50.000 euro (niet geïndexeerd) als er aangetoond werd dat er aan minder dan 75 collectieve overlegorganen informatie en bijstand werd verleend;
  • 100.000 euro (niet geïndexeerd) als er aangetoond werd dat er aan minstens 75 collectieve overlegorganen informatie en bijstand werd verleend.

De vergunde gebruikersverenigingen met informatieloket voor personen met een handicap en de vergunde gebruikersverenigingen met informatieloket voor collectieve overlegorganen ontvangen van het VAPH een voorschot (80 % van het basissubsidiebedrag). Het jaar nadien volgt een afrekening op basis van het aangeleverde inhoudelijke en financiële jaarverslag.

Het inhoudelijke en financiële jaarverslag moet uiterlijk op 30 juni van het jaar dat volgt op het werkingsjaar worden ingediend . Het VAPH bepaalt de inhoud en vorm van het verslag.

Bedragen jaarlijkse subsidie
  Minimum 10.000 leden Minder dan 10.000 leden vanaf 75 collectieve overlegorganen informatie en bijstand minder dan 75 collectieve overlegorganen informatie en bijstand
Bedragen geldig vanaf 01/01/2022 (111,97) 104.216,58 euro 156.324,88 euro 104.216,58 euro 52.108,29 euro
Bedragen geldig vanaf 01/01/2021 (107,72) 101.209,79 euro 151.814,69 euro 101.209,79 euro 50.604,90 euro
Bedragen geldig vanaf 01/01/2020 (106,76) 100.530,61 euro 150.795,92 euro 100.530,61 euro 50.265,31 euro

BASIS 01.01.2019

100.000,00 euro 150.000,00 euro 100.000,00 euro 50.000,00 euro