Gebruikersverenigingen met informatieloket
Voor VAPH-professionelen

Subsidiëring

Het VAPH kent jaarlijks aan de vergunde gebruikersverenigingen met informatieloket voor personen met een handicap en de vergunde gebruikersverenigingen met informatieloket voor collectieve overlegorganen een basissubsidie toe.

De jaarlijkse subsidie voor een gebruikersvereniging vergund als gebruikersvereniging met informatieloket voor personen met een handicap bedraagt 100.000 euro (niet geïndexeerd).

De jaarlijkse subsidie voor een samenwerkingsverband van gebruikersverenigingen met minder dan 10.000 leden vergund als gebruikersvereniging met informatieloket voor personen met een handicap bedraagt 150.000 euro (niet geïndexeerd).

De jaarlijkse subsidie voor een gebruikersvereniging vergund als gebruikersvereniging met informatieloket voor collectieve overlegorganen bedraagt ofwel:

  • 50.000 euro (niet geïndexeerd) als er aangetoond werd dat er aan minder dan 75 collectieve overlegorganen informatie en bijstand werd verleend;
  • 100.000 euro (niet geïndexeerd) als er aangetoond werd dat er aan minstens 75 collectieve overlegorganen informatie en bijstand werd verleend.

De vergunde gebruikersverenigingen met informatieloket voor personen met een handicap en de vergunde gebruikersverenigingen met informatieloket voor collectieve overlegorganen ontvangen van het VAPH een voorschot (80 % van het basissubsidiebedrag). Het jaar nadien volgt een afrekening op basis van het aangeleverde inhoudelijke en financiële jaarverslag.

Het inhoudelijke en financiële jaarverslag moet uiterlijk op 30 juni van het jaar dat volgt op het werkingsjaar worden ingediend . Het VAPH bepaalt de inhoud en vorm van het verslag.

Bedragen jaarlijkse subsidie
 Minimum 10.000 ledenMinder dan 10.000 ledenvanaf 75 collectieve overlegorganen informatie en bijstandminder dan 75 collectieve overlegorganen informatie en bijstand
Bedragen geldig vanaf 01/01/2024 (125,91)

114.078,86 euro

171.118,29 euro

114.078,86 euro

 57.039,43 euro

Bedragen geldig vanaf 01/01/2023 (124,50)

113.081,31 euro

 169.621,97 euro

113.081,31 euro

56.540,66 euro

Bedragen geldig vanaf 01/01/2022 (111,97)

104.216,58 euro

156.324,88 euro

104.216,58 euro

52.108,29 euro

Bedragen geldig vanaf 01/01/2021 (107,72)

101.209,79 euro

151.814,69 euro

101.209,79 euro

50.604,90 euro

Bedragen geldig vanaf 01/01/2020 (106,76)

100.530,61 euro

150.795,92 euro

100.530,61 euro

50.265,31 euro

BASIS 01.01.2019

100.000,00 euro

150.000,00 euro

100.000,00 euro

50.000,00 euro