Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2019

01/3/2019
Documenttype: 
Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vergunningsvoorwaarden en de subsidieregeling van gebruikersverenigingen met informatieloket voor personen met een handicap en van gebruikersverenigingen met informatieloket voor collectieve overlegorganen