Gebruikersverenigingen met informatieloket
Voor VAPH-professionelen

Wat is een gebruikersvereniging?

Gebruikersverenigingen zijn organisaties die personen met een (vermoeden van) handicap vertegenwoordigen. Ze kunnen personen met een (vermoeden van) handicap en hun omgeving wegwijs maken in de verschillende mogelijkheden voor ondersteuning door het VAPH, de administratieve stappen die eventueel moeten gezet worden en het aanbod van andere (reguliere) diensten.

Gebruikersverenigingen kunnen ook de personen met een handicap die een beroep doen op ondersteuning van een vergunde zorgaanbieder, ondersteunen in het uitoefenen van hun rechten en plichten.

Gebruikersverenigingen doen dat onder andere door vragen te beantwoorden, handicapspecifieke informatie aan te bieden en  vormingen te geven.

Het VAPH kan binnen de grenzen van de middelen die daarvoor vastgelegd zijn in zijn begroting gebruikersverenigingen met informatieloket voor personen met een handicap en gebruikersverenigingen met informatieloket voor collectieve overlegorganen vergunnen en subsidiëren.

Documenten