Gebruikersverenigingen met informatieloket

Een aanvraag tot vergunning indienen

Er kan geen aanvraag meer worden ingediend.

Een verlenging van de vergunning moet met het aanvraagformulier aangevraagd worden, en dit uiterlijk een jaar voor de vergunning verstrijkt.

Documenten