Infonota INF/19/40 - Vergunnen en subsidiëren van gebruikersverenigingen met informatieloket

24.05.2019
Documenttype:
Infonota

Gebruikersverenigingen zijn organisaties die personen met een (vermoeden van) handicap vertegenwoordigen. Ze kunnen personen met een (vermoeden van) handicap en hun omgeving wegwijs maken in de verschillende mogelijkheden voor ondersteuning door het VAPH of andere instanties, en de administratieve stappen die eventueel moeten gezet worden. Gebruikersverenigingen doen dat onder andere door vragen te beantwoorden, handicapspecifieke informatie aan te bieden en vormingen te geven. Door het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2019 kan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)  gebruikersverenigingen met informatieloket voor personen met een handicap en gebruikersverenigingen met informatieloket voor collectieve overlegorganen vergunnen en subsidiëren.