Aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp [RTH-aanbieders]
Voor VAPH-professionelen

Kortverblijf in RTH-capaciteit in combinatie met een persoonsvolgend budget (PVB)

Personen die op 1 januari 2017 de overstap maakten naar een persoonsvolgend budget (PVB) en bij wie voor de bepaling van hun budget werd rekening gehouden met minder dan 60 nachten woonondersteuning, kunnen een beroep doen op het kortverblijf rechtstreeks gefinancierd door het VAPH. Meer informatie daarover vindt u op de pagina Kortverblijf.

Documenten