Aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp [RTH-aanbieders]

Kortverblijf in RTH-capaciteit in combinatie met een persoonsvolgend budget (PVB)

Personen die op 1 januari 2017 de overstap maakten naar een persoonsvolgend budget (PVB) en bij wie voor de bepaling van hun budget werd rekening gehouden met minder dan 60 nachten woonondersteuning, kunnen een beroep doen op het kortverblijf rechtstreeks gefinancierd door het VAPH. Meer informatie daarover vindt u op de pagina Kortverblijf.

Documenten

Infonota INF/AFZ/18/14 - Aanpassing regelgeving RTH i.f.v. kortverblijf en minimumerkenning RTH van 35 punten

Infonota INF/AFZ/18/18 - Bijkomende middelen in functie van kortverblijf/respijtzorg

Infonota INF/AFZ/18/34 - Bijkomende toelichting omtrent bijkomende erkenning RTH in 2018 en 2019 i.f.v. kortverblijf

Infonota INF/20/1 - Registreren van RTH in de geïntegreerde registratietool - CF2 en bijdrage A - registratie begeleid werken