Persoonsvolgend budget [PVB]

Kortverblijf of respijtzorg

Kortverblijf of respijtzorg is kortdurende opvang (maximum 60 nachten per jaar) bij een vergunde zorgaanbieder. Het kan gaan om:

  • een overnachting (met inbegrip van avond- en ochtendondersteuning)
  • een overnachting in combinatie met dagopvang. De dagopvang sluit aan op de overnachting en kan er voor of er na vallen.

Kortverblijf of respijtzorg is niet mogelijk in de vorm van enkel dagopvang of (groeps)begeleidingen.

Wie kan gebruikmaken van kortverblijf of respijtzorg?

Kortverblijf of respijtzorg is mogelijk als:

  • uw ondersteuning bij een vergunde zorgaanbieder op 1 januari 2017 werd omgezet in een persoonsvolgend budget
  • uw persoonlijke-assistentiebudget of persoonsgebonden budget op 1 januari 2017 werd omgezet in een persoonsvolgend budget
  • u op 31 december 2016 op jaarbasis minder dan 60 nachten werd opgevangen door een vergunde zorgaanbieder

Hebt u een nieuwe aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget doorlopen?

Op het ogenblik dat uw persoonsvolgend budget (PVB) wordt aangepast op basis van die aanvraag, is de combinatie van een persoonsvolgend budget en kortverblijf of respijtzorg niet meer mogelijk. Bij de nieuwe aanvraag kunt u immers rekening houden met een eventuele nood aan kortdurende opvang.

Hoeveel dagen en nachten kortverblijf of respijtzorg?

U kunt jaarlijks maximum 60 nachten kortverblijf of respijtzorg gebruiken bovenop uw persoonsvolgend budget.

Als er bij uw budgetbepaling een aantal nachten woonondersteuning in rekening werden gebracht, dan wordt dat aantal afgetrokken van die 60 nachten. Als er bij uw budgetbepaling al 60 nachten of meer in rekening werden gebracht, dan kunt u geen gebruikmaken van kortverblijf of respijtzorg.

Om te bepalen hoeveel nachten woonondersteuning er bij uw budgetbepaling in rekening werden gebracht, baseert het VAPH zich op de gegevens van 31 december 2016, zoals doorgegeven door uw vergunde zorgaanbieder(s).

In het e-loket mijnvaph.beopent dialoogvenster kunt u bekijken hoeveel nachten kortverblijf of respijtzorg u per jaar kunt gebruiken en hoeveel dagen u al gebruikte.

Waar kunt u terecht voor kortverblijf of respijtzorg?

Iedere door het VAPH vergunde zorgaanbieder kan kortverblijf of respijtzorg aanbieden. Het gaat voornamelijk om zorgaanbieders die de RTH-ondersteuningsfunctie verblijf (en dagopvang) aanbieden. Zo kunt u dicht bij huis een oplossing vinden.

Het VAPH erkent en subsidieert de diensten die rechtstreeks toegankelijke hulp aanbieden. Of ze u de gewenste ondersteuning kunnen bieden is dus afhankelijk van hun beschikbare capaciteit.

U vindt de lijst van RTH-aanbieders op de pagina Aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp.

Hoeveel kost kortverblijf of respijtzorg?

In de onderstaande tabel vindt u de bijdragen terug die de vergunde zorgaanbieder u maximaal mag aanrekenen.

De bedragen kunnen jaarlijks geïndexeerd worden. De tabel geeft de maximale bedragen geldig vanaf 1 januari 2021 weer.

Bijdragen kortverblijf of respijtzorg
Ondersteuning Bijdragen
Overnachting en dagopvang (per dag) Max. 36,25 euro
Overnachting (per nacht) Max. 25,94 euro

Als u wilt weten of u voldoet aan de voorwaarden of als u wilt weten hoeveel nachten (en dagen) u gebruik kunt maken van kortverblijf of respijtzorg, dan kunt u contact opnemen met het VAPH.