Persoonsvolgend budget [PVB]

Kortverblijf voor zorggebruikers uit transitie

Kortverblijf is kortdurende opvang (maximum 60 nachten per jaar) bij een vergunde zorgaanbieder, meer specifiek een aanbieder van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH). Het kan gaan om:

  • een overnachting (met inbegrip van avond- en ochtendondersteuning)
  • een overnachting in combinatie met dagopvang. De dagopvang sluit aan op de overnachting en kan er voor of er na vallen.

Kortverblijf is niet mogelijk in de vorm van enkel dagopvang of (groeps)begeleidingen.

Wie kan gebruikmaken van kortverblijf?

Enkel gebruikers uit transitie hebben de mogelijkheid om hun persoonsvolgend budget te combineren met kortverblijf bij een RTH-aanbieder. U bent een gebruiker uit transitie als:

  • uw ondersteuning bij een vergunde zorgaanbieder op 1 januari 2017 werd omgezet in een persoonsvolgend budget
    OF
  • uw persoonlijke-assistentiebudget of persoonsgebonden budget op 1 januari 2017 werd omgezet in een persoonsvolgend budget.

U komt in aanmerking voor kortverblijf als u op 31 december 2016 op jaarbasis minder dan 60 nachten opgevangen werd door een vergunde zorgaanbieder.

Hebt u een nieuwe aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget doorlopen?

Op het ogenblik dat uw persoonsvolgend budget (PVB) wordt aangepast op basis van een nieuwe aanvraag, is de combinatie van een persoonsvolgend budget en kortverblijf niet meer mogelijk. Bij de nieuwe aanvraag kunt u rekening houden met een eventuele nood aan kortdurende opvang. Die wordt dan in de berekening van uw budget meegenomen. Zo kan met het aangepaste persoonsvolgend budget (PVB) kortdurende woonondersteuning (en dagondersteuning) ingekocht worden.

Als u geen gebruiker uit transitie bent, maar toch nood hebt aan kortdurende opvang, dan hebt u volgende mogelijkheden:

  • U hebt een persoonsvolgend budget: U kunt een deel van uw budget inzetten om kortdurende woonondersteuning (en dagondersteuning) in te kopen bij een vergunde zorgaanbieder.
  • U hebt geen persoonsvolgend budget: U kunt terecht bij een RTH-aanbieder die de functie verblijf aanbiedt. Meer info vindt u op de pagina van rechtstreeks toegankelijke hulp.

Hoeveel dagen en nachten kortverblijf?

Als er bij uw budgetbepaling tijdens de transitie naar een persoonsvolgend budget een aantal nachten woonondersteuning in rekening werden gebracht, dan wordt dat aantal afgetrokken van die 60 nachten. Als er bij uw budgetbepaling al 60 nachten of meer in rekening werden gebracht, dan kunt u geen gebruikmaken van kortverblijf.

Om te bepalen hoeveel nachten woonondersteuning er bij uw budgetbepaling in rekening werden gebracht, baseert het VAPH zich op de gegevens van 31 december 2016, zoals doorgegeven door uw vergunde zorgaanbieder(s).

In het e-loket mijnvaph.be kunt u bekijken hoeveel nachten kortverblijf u per jaar kunt gebruiken en hoeveel dagen u al gebruikte.

Waar kunt u terecht voor kortverblijf?

Iedere door het VAPH vergunde zorgaanbieder heeft de mogelijkheid om kortverblijf aan te bieden. Specifiek kunt u terecht bij zorgaanbieders die de RTH-ondersteuningsfunctie verblijf (en dagopvang) aanbieden.

Het VAPH erkent en subsidieert de diensten die rechtstreeks toegankelijke hulp aanbieden. Of ze u de gewenste ondersteuning kunnen bieden is afhankelijk van hun beschikbare capaciteit.

U vindt de lijst van RTH-aanbieders op de pagina Aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp.

Hoeveel kost kortverblijf?

In de onderstaande tabel vindt u de bijdragen terug die de vergunde zorgaanbieder u maximaal mag aanrekenen.

De bedragen kunnen jaarlijks ge├»ndexeerd worden. De tabel geeft de maximale bedragen geldig vanaf 1 januari 2024 weer.

Bijdragen kortverblijf
OndersteuningBijdragen
Overnachting en dagopvang (per dag)Max. 42,37 euro
Overnachting (per nacht)Max. 30,32 euro

Als u wilt weten of u voldoet aan de voorwaarden of als u wilt weten hoeveel nachten (en dagen) u gebruik kunt maken van kortverblijf, dan kunt u contact opnemen met het VAPH.