Persoonsvolgend budget [PVB]

Wie kan u helpen?

Hebt u hulp nodig bij een of meerdere stappen van de besteding van uw budget? Dan kunt u, afhankelijk van de hulp die u nodig hebt, terecht bij een bijstandsorganisatie of het VAPH.

Een bijstandsorganisatie

Het VAPH vergunt en financiert bijstandsorganisaties om u toegankelijke en kwaliteitsvolle bijstand te bieden.

Als u lid wordt van een bijstandsorganisatie, dan kunt u een beroep doen op laagdrempelige begeleiding. Die kan bestaan uit bijvoorbeeld individueel advies via e-mail of telefoon, of opleidingen die u versterken in uw rol als budgethouder en werkgever.

Iedereen die voor de eerste keer een persoonlijke-assistentiebudget of een persoonsvolgend budget krijgt, kan gebruikmaken van gratis bijstand in het opstartjaar (gedurende twaalf maanden vanaf de datum van terbeschikkingstelling).

Voor intensieve bijstand op maat moet u een overeenkomst sluiten met een bijstandsorganisatie, zodat u die bijstand met uw persoonsvolgend budget kunt betalen. Intensieve bijstand kan bijvoorbeeld bestaan uit overeenkomsten regelen met zorgaanbieders, controles voorbereiden of nieuwe zorgaanbieders of individuele begeleiders zoeken.

Een bijstandsorganisatie kunt u betalen met uw persoonsvolgend budget. De kostprijs van het lidgeld en de dienstverlening vindt u op de websites van de bijstandsorganisaties.

Lees meer over bijstandsorganisaties

Het VAPH

Intensieve bemiddeling

Volstaat de bijstand van een bijstandsorganisatie niet en hebt u intensievere begeleiding nodig om de gepaste ondersteuning te vinden? Bijvoorbeeld omdat uw vraag niet zo eenvoudig is of omdat het moeilijk is om een aanbieder te vinden die passende ondersteuning kan bieden? Dan kunt u een aanvraag indienen bij het VAPH voor intensieve bemiddeling. Dat doet u samen met uw bijstandsorganisatie.

Lees meer over intensieve bemiddeling

Een antwoord op algemene vragen over de bestedingsregels of specifieke vragen over uw dossier

Hebt u vragen? Neem dan contact op met het VAPH.

Zitdagen

U kunt een afspraak maken om langs te komen op een zitdag in een kantoor van het VAPH als u vragen hebt over de besteding van uw persoonsvolgend budget.

Online

www.vaph.be/contacteer-ons

Telefonisch

02 249 30 00

Elke werkdag van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur (op vrijdag en in juli en augustus tot 16.00 uur)

E-mail

budgetbesteding@vaph.be

Post

Team Budgetbesteding 
VAPH 
Zenithgebouw 
Koning Albert II-laan 37 
1030 Brussel