Persoonsvolgend budget [PVB]

Besteding stap 2: personen en organisaties die u ondersteuning bieden, kiezen

Vervolgens kiest u de personen of organisaties die u die ondersteuning kunnen bieden:

 • thuiszorg, om u te helpen bij uw huishouden
 • een individuele begeleider, om bijvoorbeeld met u een daguitstap te maken 
 • een vervoersbedrijf, om uw vervoer te regelen
 • een door het VAPH vergunde zorgaanbieder, bijvoorbeeld voor een zinvolle dagbesteding of woonondersteuning
 • ...

Op www.zorgwijs.be(opent nieuw venster) kunt u zoeken naar het beschikbare ondersteuning in uw buurt.

Zorgwijs(opent nieuw venster)

Een bijstandsorganisatie kan u helpen met ondersteuning zoeken, overeenkomsten sluiten, uw administratie beheren … Voor wie niet de gepaste ondersteuning gevonden heeft met de hulp van een bijstandsorganisatie, bestaat er ook intensieve bemiddeling via het VAPH.

Intensieve bemiddeling

Soms heeft iemand intensievere begeleiding nodig om de gepaste ondersteuning te vinden. Bijvoorbeeld omdat zijn vraag toch niet zo eenvoudig is of omdat het moeilijk is om een aanbieder te vinden die passende ondersteuning kan bieden. In die situatie kunt u een aanvraag indienen bij het VAPH voor intensieve bemiddeling. Dat doet u samen met uw bijstandsorganisatie.

Als u al geholpen wordt door een consulentenwerking, kunt u ook samen met hen een aanvraag intensieve bemiddeling indienen.

Intensieve bemiddeling kan bestaan uit collectieve bemiddeling, uit casemanagement of uit een combinatie van beide.

 • Als uw vraag duidelijk is, dan organiseert het VAPH een collectieve bemiddeling. Op dat overleg zijn een aantal mogelijke aanbieders van ondersteuning uit uw regio aanwezig. Als u wilt, kunt u ook zelf aan het overleg deelnemen. Aan alle mensen rond de tafel wordt uw vraag toegelicht. Samen bespreken we de mogelijkheden om u een ondersteuningsaanbod te bieden.
 • Is er eerst nood aan bijkomende diagnostiek, het uitklaren van de gepaste ondersteuningsvraag … dan zal een casemanager uw vraag opnemen. Een casemanager is een medewerker van de consulentenwerking. Elke provincie heeft zo’n consulentenwerking. Uw woonplaats bepaalt dus uw consulentenwerking. Samen met u zal de casemanager een traject doorlopen. Daarbij wordt uw ondersteuningsvraag uitgeklaard. Ook andere diensten kunnen erbij komen om de mogelijkheden voor uw ondersteuning te verkennen. Als het nodig is, kan tijdens of na het werk van de casemanager nog een collectieve bemiddeling plaatsvinden.

Binnen het VAPH volgt de regionaal coördinator van uw domicilieprovincie uw bemiddelingstraject op vanaf de goedkeuring van de aanvraag tot aan de geboden oplossing.

Hoe intensieve bemiddeling aanvragen?

Wanneer?

 • Er moet binnen de twaalf maanden voorafgaand aan de aanvraag bij een van de bijstandsorganisaties een traject van hoogdrempelige individuele bijstand geweest zijn of u loopt een ondersteuningstraject bij de consulentenwerking van uw provincie.
 • En er is meer ondersteuning nodig in het vinden van een gepast antwoord op de gestelde ondersteuningsnood waarvoor een persoonsvolgend budget ter beschikking werd gesteld.
 • En de situatie van de persoon met een handicap is complex omdat expertise in verschillende disciplines nodig is, omdat er meervoudige diagnoses zijn, of omdat er een combinatie is van een handicap en bijkomende psychische problemen en gedragsproblemen.

Door wie?

 • U moet als budgethouder, eventueel samen met uw wettelijk vertegenwoordiger, de aanvraag indienen.
 • Uw bijstandsorganisatie of de consulentenwerking van uw provincie kan u daarin ondersteunen.

Hoe?

De beslissing

 • Binnen de dertig dagen nadat uw aanvraag in het VAPH ontvangen werd, krijgt u een antwoord of uw aanvraag tot intensieve bemiddeling wordt opgenomen.
 • Als het VAPH beslist om casemanagement op te starten, wordt er een casemanager aangeduid en zal die persoon met u contact opnemen om een traject op te starten. De casemanager zal daarvoor met u als budgethouder en/of uw wettelijk vertegenwoordiger een overeenkomst sluiten.
 • Als er een collectieve bemiddeling wordt georganiseerd, zal een regionaal coördinator vanuit het VAPH met u contact opnemen.

Betaling/kosten

 • De bijstandsorganisatie die deelneemt aan de collectieve bemiddeling, wordt betaald vanuit uw persoonsvolgend budget (PVB).
 • De casemanager wordt betaald vanuit uw persoonsvolgend budget (PVB). Als uw persoonsvolgend budget volledig ingezet is voor zorg en ondersteuning, zal de casemanager met u bekijken of zijn ondersteuning vanuit de VAPH-subsidie kan betaald worden.

Intensieve bemiddeling voor personen met een handicap onder de procedure directe financiering voor geïnterneerden of in het kader van de NAH-procedure wordt vergoed vanuit een aparte VAPH-subsidie.

Documenten

Publicaties