Persoonsvolgend budget [PVB]

Besteding stap 2: personen en organisaties die u ondersteuning bieden, kiezen

Vervolgens kiest u de personen of organisaties die u die ondersteuning kunnen bieden:

 • thuiszorg, om u te helpen bij uw huishouden
 • een individuele begeleider, om bijvoorbeeld met u een daguitstap te maken 
 • een vervoersbedrijf, om uw vervoer te regelen
 • een door het VAPH vergunde zorgaanbiederopent dialoogvenster, voor bijvoorbeeld een zinvolle dagbesteding of voor woonondersteuning
 • ...

Via www.zorgwijs.be kunt u beschikbare ondersteuning in uw buurt zoeken.

Zorgwijs

Een bijstandsorganisatieopent dialoogvenster kan u helpen met ondersteuning zoeken, overeenkomsten sluiten, uw administratie beheren … Voor wie niet de gepaste ondersteuning gevonden heeft met de hulp van een bijstandsorganisatie, bestaat er ook intensieve bemiddeling via het VAPH.

Intensieve bemiddeling

Soms heeft iemand meer intensieve begeleiding nodig om de gepaste ondersteuning te vinden. Bijvoorbeeld omdat zijn vraag toch niet zo eenvoudig is of omdat het moeilijk is om een aanbieder te vinden die passende ondersteuning kan bieden. In die situatie kunt u een aanvraag indienen bij het VAPH voor intensieve bemiddeling. Dat doet u samen met uw bijstandsorganisatieopent dialoogvenster.

Er zijn twee vormen van intensieve bemiddeling:

 • Als uw vraag duidelijk is, dan organiseert het VAPH een collectieve bemiddeling. Op dat overleg zijn een aantal mogelijke aanbieders van ondersteuning uit uw regio aanwezig. Als u wilt, kunt u ook zelf aan het overleg deelnemen. Aan alle mensen rond de tafel wordt uw vraag toegelicht. Samen bespreken we de mogelijkheden om u een ondersteuningsaanbod te bieden.
 • Is er eerst nood aan bijkomende diagnostiek, het uitklaren van de gepaste ondersteuningsvraag … dan zal een casemanager uw vraag opnemen. Een casemanager is een medewerker van de consulentenwerking. Elke provincie heeft zo’n consulentenwerking. Uw woonplaats bepaalt dus uw consulentenwerking. Samen met u zal de casemanager een traject doorlopen. Daarbij wordt uw ondersteuningsvraag uitgeklaard. Ook andere diensten kunnen erbij komen om de mogelijkheden voor uw ondersteuning te verkennen. Als het nodig is, kan samen met of na het werk van de casemanager nog een collectieve bemiddeling plaatsvinden.

Binnen het VAPH volgt een regionaal coördinator uw bemiddelingstraject op vanaf de goedkeuring van de aanvraag tot aan de geboden oplossing. Daarnaast is de regionaal coördinator ook de organisator van de collectieve bemiddeling.

Hoe intensieve bemiddeling aanvragen?

Wanneer?
 • Er moet binnen de twaalf maanden voorafgaand aan de aanvraag bij een van de bijstandsorganisaties een traject van hoogdrempelige individuele bijstand geweest zijn.
 • En er is meer ondersteuning nodig in het vinden van een gepast antwoord op de gestelde ondersteuningsnood waarvoor een persoonsvolgend budget ter beschikking werd gesteld.

Als u over een goedkeuring beschikt om een beroep te doen op ondersteuning bij een geregistreerde vergunde zorgaanbieder voor geïnterneerden, dan moet u niet voldoen aan de voorwaarde rond het beroep doen op intensieve bijstand van een bijstandsorganisatie.

Door wie?
 • U moet als budgethouder, eventueel samen met uw wettelijk vertegenwoordiger, de aanvraag indienen.
 • Uw bijstandsorganisatie kan u daarin ondersteunen.
Hoe?

De beslissing

 • Binnen de dertig dagen nadat uw aanvraag in het VAPH ontvangen werd, krijgt u een antwoord of uw aanvraag tot intensieve bemiddeling wordt opgenomen.
 • Als er een casemanager wordt aangeduid, zal die persoon met u contact opnemen om een traject op te starten. De casemanager zal daarvoor met u als budgethouder en/of uw wettelijk vertegenwoordiger een overeenkomst sluiten.
 • Als er een collectieve bemiddeling wordt georganiseerd, zal een regionaal coördinator vanuit het VAPH met u contact opnemen.

Betaling/kosten

 • De bijstandsorganisatie die deelneemt aan de collectieve bemiddeling, wordt betaald vanuit uw persoonsvolgend budget (PVB).
 • De casemanager wordt betaald vanuit uw persoonsvolgend budget (PVB). Als uw persoonsvolgend budget volledig ingezet is voor zorg en ondersteuning, zal de casemanager met u bekijken of zijn ondersteuning vanuit de VAPH-subsidie kan betaald worden.

Intensieve bemiddeling voor geïnterneerde personen met een handicap wordt vergoed vanuit een VAPH-subsidie als de persoon beschikt over een goedkeuring voor een ondersteuningsmodule in het kader van de directe financiering voor geïnterneerden.

Publicaties

oktober 2020

In deze brochure vindt u informatie over het persoonsvolgend budget voor meerderjarigen, welke zorg en ondersteuning ermee gekocht kan worden en hoe het opgestart en beheerd kan worden.