Persoonsvolgend budget [PVB]

Besteding stap 4: kiezen voor voucher, cash, combinatie, vrij besteedbaar deel

Afhankelijk van de ondersteuning die u kiest, kunt u uw budget inzetten in voucher, in cash of in een combinatie van beide. Een deel van uw budget kunt u vrij besteden.

Uw persoonsvolgend budget besteden in voucher

Met een voucher kunt u terecht bij een door het VAPH vergunde zorgaanbieder voor individuele begeleiding, dagondersteuning of woonondersteuning. U kunt met een voucher ook terecht bij een bijstandsorganisatie voor intensieve bijstand. Kiest u voor voucher, dan regelt het VAPH de betaling rechtstreeks met de zorgaanbieder of de bijstandsorganisatie.

Uw persoonsvolgend budget besteden in cash

Met cash kunt u terecht bij een vergunde zorgaanbieder of bij andere personen die u ondersteunen. Kiest u ervoor om (een deel van) uw budget in cash te besteden, dan regelt u de betaling zelf.

Als u (een deel van) uw budget in cash besteedt aan zorg en ondersteuning van een persoon of een organisatie die niet door het VAPH vergund is (een individuele begeleider, een vrijwilligersorganisatie, gezinszorg, een poetshulp enzoverder), dan krijgt u een percentage boven op dat gedeelte van uw budget. Dat is een compensatie voor het administratieve beheer van uw budget. Daarmee kunt u ook bijkomende zorg en ondersteuning inkopen.  Het percentage bedraagt vanaf 1 januari 2021 10,35 %. Vroeger bedroeg het 11,94%.

Sluit u een overeenkomst met de VAPH-zorgaanbieder (cash of voucher), dan krijgt de VAPH-zorgaanbieder van het VAPH een vergoeding voor de organisatiegebonden kosten. Organisatiegebonden kosten zijn kosten die de zorgaanbieder maakt en die niet direct verbonden zijn met het aanbieden van zorg en ondersteuning.

Uw ondersteuning betalen in voucher en cash

U kunt een deel van uw budget inzetten in voucher bij een VAPH-zorgaanbieder en een ander deel in cash bij personen of organisaties die u ondersteuning kunnen bieden.

Uw vrij besteedbaar deel

Een deel van uw persoonsvolgend budget mag u vrij besteden. U moet dus niet verantwoorden waaraan u dat deel uitgeeft (voorbeelden: bankkosten, telefoonkosten enzoverder). U kunt het vrij besteedbaar deel in een of verschillende keren opvragen tot u het totaal van het vrij besteedbaar deel opgevraagd hebt. Het vrij besteedbare deel bedraagt op jaarbasis:

  • 1800 euro voor een jaarbudget t.e.m. 34,810000 punten
  • 3600 euro voor een jaarbudget gelijk aan of hoger dan 34,810001 punten

Let op: Het gaat niet om een bedrag dat u extra bovenop uw persoonsvolgend budget krijgt, het maakt er deel van uit. Wat u vrij besteedt, kunt u dus niet meer gebruiken voor uw overige ondersteuning.

Het vrij besteedbaar deel wordt pro rata berekend. Dat wil zeggen dat iemand die een jaarbudget heeft van meer 34,810001 punten, recht heeft op een vrij besteedbaar deel van 3600 euro op jaarbasis. Bij een terbeschikkingstelling van het budget op bijvoorbeeld 1 september, is er nog 1200 euro vrij besteedbaar budget over voor de resterende vier maanden van het jaar.

Beheer uw PVB online via Mijn VAPH

Publicaties

oktober 2020

In deze brochure vindt u informatie over het persoonsvolgend budget voor meerderjarigen, welke zorg en ondersteuning ermee gekocht kan worden en hoe het opgestart en beheerd kan worden.