Persoonsvolgend budget [PVB]

Besteding stap 3: overeenkomsten sluiten

U moet met de personen en organisaties die u ondersteuning bieden, overeenkomsten sluiten. Hieronder vindt u een overzicht van de overeenkomsten die u kunt sluiten om uw ondersteuning te organiseren:

 • overeenkomst met een individuele begeleider/student in loonverband
 • overeenkomst met een interimkantoor
 • overeenkomst met een dienstenchequebedrijf
 • overeenkomst met een organisator voor wijk-werken (wijk-werkcheques)
 • overeenkomst voor vervoer van personen met handicap
 • overeenkomst met een vrijwilligersorganisatie
 • overeenkomst met een natuurlijke of rechtspersoon (bv. zelfstandige ramenwasser)
 • overeenkomst met een gezinslid van de budgethouder of met een familielid dat verwant is met de budgethouder tot de tweede graad
 • overeenkomst met een door het VAPH vergunde zorgaanbieder
 • overeenkomst met een bijstandsorganisatie in het kader van een startpakket
 • overeenkomst met een bijstandsorganisatie in het kader van lidgeld
 • overeenkomst met een bijstandsorganisatie in het kader van intensieve bijstand
 • overeenkomst met een organisatie of dienst voor individuele ondersteuning die niet door het VAPH vergund is, maar wel erkend is door de overheid
 • overeenkomst met een familiaal initiatief geregistreerd bij het VAPH dat maximum 15 cliënten ondersteunt
 • overeenkomst met een organisatie of dienst die maximum 15 cliënten collectief ondersteunt en die niet door het VAPH vergund is maar wel door het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • overeenkomst met een groenezorginitiatiefopent dialoogvenster geregistreerd bij het VAPH
 • overeenkomst met een consulentenwerking voor casemanagement

De gegevens van de overeenkomsten die u moet meedelen aan het VAPH vindt u in de bestedingsregels persoonsvolgend budget

U kunt zelf overeenkomsten sluiten of u kunt bijstand krijgen van een bijstandsorganisatie.

Start op binnen de vier maanden

Als u uw persoonsvolgend budget niet opstart binnen de vier maanden na ontvangst van uw terbeschikkingstellingsbrief, dan krijgt u geen budget meer ter beschikking. Zowel uw toewijzing als uw terbeschikkingstelling vervallen dan.

Beheer uw PVB online via Mijn VAPH

Documenten

Publicaties

september 2017

In deze brochure vindt u informatie over het persoonsvolgend budget, welke zorg en ondersteuning ermee ingekocht kan worden en hoe het opgestart en beheerd kan worden.