Persoonsvolgend budget [PVB]

Besteding stap 3: overeenkomsten sluiten

U moet met de personen en organisaties die u ondersteuning bieden, overeenkomsten sluiten. Hieronder vindt u een overzicht van de overeenkomsten die u kunt sluiten om uw ondersteuning te organiseren:

 • overeenkomst met een individuele begeleider/student in loonverband
 • overeenkomst met een interimkantoor
 • overeenkomst met een dienstenchequebedrijf
 • overeenkomst met een organisator voor wijk-werken (wijk-werkcheques)
 • overeenkomst voor vervoer van personen met handicap
 • overeenkomst met een vrijwilligersorganisatie
 • overeenkomst met een natuurlijke of rechtspersoon (bv. zelfstandige ramenwasser)
 • overeenkomst met een gezinslid van de budgethouder of met een familielid dat verwant is met de budgethouder tot de tweede graad
 • overeenkomst met een door het VAPH vergunde zorgaanbieder
 • overeenkomst met een buitenlandse voorziening  die erkend, vergund, gemachtigd is om ondersteuning te bieden aan personen met een handicap in hun land
 • overeenkomst met een bijstandsorganisatie in het kader van een startpakket
 • overeenkomst met een bijstandsorganisatie in het kader van lidgeld
 • overeenkomst met een bijstandsorganisatie in het kader van intensieve bijstand
 • overeenkomst met een erkende dienst thuiszorg
 • overeenkomst met een ouderinitiatiefopent dialoogvenster geregistreerd bij het VAPH dat maximum 15 cliënten ondersteunt
 • overeenkomst met een woonzorgcentrum
 • overeenkomst met een groenezorginitiatiefopent dialoogvenster geregistreerd bij het VAPH
 • overeenkomst met een consulentenwerking voor casemanagement

De gegevens van de overeenkomsten die u moet meedelen aan het VAPH vindt u in de bestedingsregels persoonsvolgend budget

U kunt zelf overeenkomsten sluiten of u kunt bijstand krijgen van een bijstandsorganisatieopent dialoogvenster.

Start op binnen de vier maanden

Als u uw persoonsvolgend budget niet opstart binnen de vier maanden na ontvangst van uw terbeschikkingstellingsbrief, dan krijgt u geen budget meer ter beschikking. Zowel uw toewijzing als uw terbeschikkingstelling vervallen dan.

Gratis bijstand onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse Regering

Budgethouders die voor de eerste keer een budget ontvangen met een startdatum van 1 mei 2021 of later, kunnen een beroep doen op gratis bijstand.

Tijdens die sessies ‘gratis bijstand’ krijgt u hulp om uw budget op te starten in het opstartjaar en wordt samen met u gekeken welke zorg en ondersteuning mogelijk is binnen uw persoonlijk budget. Het VAPH vergoedt de bijstandsorganisatie rechtstreeks voor deze sessies gratis bijstand. U krijgt niets extra aangerekend op uw persoonlijk budget. Neem gerust contact op met een bijstandsorganisatie.

Beheer uw PVB online via Mijn VAPH

Publicaties

oktober 2020

In deze brochure vindt u informatie over het persoonsvolgend budget voor meerderjarigen, welke zorg en ondersteuning ermee gekocht kan worden en hoe het opgestart en beheerd kan worden.