Persoonsvolgend budget [PVB]

Besteding stap 3: overeenkomsten sluiten

U moet met de personen en organisaties die u ondersteuning bieden, overeenkomsten sluiten. Hieronder vindt u een overzicht van de overeenkomsten die u kunt sluiten om uw ondersteuning te organiseren:

 • overeenkomst met een individuele begeleider/student in loonverband
 • overeenkomst met een interimkantoor
 • overeenkomst met een dienstenchequebedrijf
 • overeenkomst met een organisator voor wijk-werken (wijk-werkcheques)
 • overeenkomst voor vervoer van personen met handicap
 • overeenkomst met een vrijwilligersorganisatie
 • overeenkomst met een natuurlijke of rechtspersoon (bv. zelfstandige ramenwasser)
 • overeenkomst met een gezinslid van de budgethouder of met een familielid dat verwant is met de budgethouder tot de tweede graad
 • overeenkomst met een door het VAPH vergunde zorgaanbieder 
  Meer informatie over de individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO) met een vergunde zorgaanbieder
 • overeenkomst met een buitenlandse voorziening  die erkend, vergund, gemachtigd is om ondersteuning te bieden aan personen met een handicap in hun land
 • overeenkomst met een bijstandsorganisatie in het kader van een startpakket
 • overeenkomst met een bijstandsorganisatie in het kader van lidgeld
 • overeenkomst met een bijstandsorganisatie in het kader van intensieve bijstand
 • overeenkomst met een erkende dienst thuiszorg
 • overeenkomst met een ouderinitiatief geregistreerd bij het VAPH dat maximum 15 cliënten ondersteunt
 • overeenkomst met een woonzorgcentrum
 • overeenkomst met een groenezorginitiatief geregistreerd bij het VAPH
 • overeenkomst met een consulentenwerking voor casemanagement

De gegevens van de overeenkomsten die u moet meedelen aan het VAPH vindt u in de bestedingsregels persoonsvolgend budget

U kunt zelf overeenkomsten sluiten of u kunt bijstand krijgen van een bijstandsorganisatie.

Start op binnen de vier maanden

Als u uw persoonsvolgend budget niet opstart binnen de vier maanden na ontvangst van uw terbeschikkingstellingsbrief, dan krijgt u geen budget meer ter beschikking. Zowel uw toewijzing als uw terbeschikkingstelling vervallen dan.

Gratis bijstand
Budgethouders die voor de eerste keer een budget ontvangen met een startdatum van 1 mei 2021 of later, kunnen een beroep doen op gratis bijstand.

Tijdens die sessies ‘gratis bijstand’ krijgt u hulp om uw budget op te starten in het opstartjaar en wordt samen met u gekeken welke zorg en ondersteuning mogelijk is binnen uw persoonlijk budget. Het VAPH vergoedt de bijstandsorganisatie rechtstreeks voor deze sessies gratis bijstand. U krijgt niets extra aangerekend op uw persoonlijk budget. Neem gerust contact op met een bijstandsorganisatie.

Documenten

Publicaties