Bestedingsregels persoonsvolgend budget

augustus 2018

In de bestedingsregels persoonsvolgend budget kunt u lezen:

  • hoe u uw ondersteuning kunt kiezen;
  • hoe u uw ondersteuning kunt betalen;
  • hoe u overeenkomsten kunt afsluiten;
  • welke kosten in aanmerking genomen worden voor de besteding van uw budget in cash;
  • wat u niet kunt betalen met uw persoonsvolgend budget;
  • wie u kan helpen met uw persoonsvolgend budget;
  • hoe de besteding van uw persoonsvolgend budget gecontroleerd wordt;
  • hoe u uw persoonsvolgend budget kunt stopzetten.

U kunt een papieren versie opvragen bij het team  Budgetbesteding van het VAPH via 02 225 85 26, of via budgetbesteding@vaph.be.

Voor meerderjarigen

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen binnen uw eigen netwerk, bij vrijwilligersorganisaties, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders. Een persoonsvolgend budget moet u aanvragen.