Persoonsvolgend budget [PVB]

Besteding stap 5: uw ondersteuning betalen in voucher of cash

Uw ondersteuning betalen in voucher

Als u gekozen hebt voor voucher, dan vergoedt het VAPH de vergunde zorgaanbiederopent dialoogvenster of bijstandsorganisatieopent dialoogvenster rechtstreeks. Een budget in voucher moet u dus niet zelf beheren. De VAPH-zorgaanbieder en de bijstandsorganisatie zorgen zelf voor de administratieve afhandeling bij het VAPH.

Uw ondersteuning betalen in cash

Als u gekozen hebt voor cash, dan regelt u de betaling zelf. U neemt daarvoor onderstaande stappen:

U opent een aparte bankrekening

U maakt een inschatting van het bedrag dat u cash wilt besteden

Voor het deel van uw persoonsvolgend budget dat u wilt besteden in cash, hebt u recht op een terugvorderbaar voorschot. Dat terugvorderbaar voorschot bedraagt een vierde van het door u ingeschatte deel van uw persoonsvolgend budget dat u in cash wilt besteden.

U bezorgt uw gegevens aan het VAPH

U bezorgt volgende formulieren aan het VAPH:

• het formulier Persoonsvolgend budget starten met besteding in cash: in dat formulier vermeldt u uw rekeningnummer en uw inschatting van hoeveel van uw persoonsvolgend budget u in cash wilt besteden,

• het formulier Een overeenkomst registreren voor de besteding van uw persoonsvolgend budget in cash

U kunt de formulieren registreren in mijnvaph.be. Of u stuurt ze via e-mail of per post aan:

VAPH
team Budgetbesteding
Zenithgebouw
Koning Albert II-laan 37
1030 BRUSSEL

budgetbesteding@vaph.be

U ontvangt een terugvorderbaar voorschot van het VAPH

Als u de eerste keer een overeenkomst met een zorgaanbieder hebt afgesloten, dan ontvangt u een terugvorderbaar voorschot van het VAPH. Dat is een vierde van het deel van uw budget dat u in cash wilt besteden. Het terugvorderbaar voorschot dient om de eerste facturen te kunnen betalen zonder dat u die zelf moet voorschieten. Het voorschot wordt niet in mindering gebracht van uw budget. Als uw persoonsvolgend budget wordt stopgezet, dan moet u het voorschot terugbetalen aan het VAPH.

U betaalt de personen en de organisaties die u ondersteunen, via uw aparte rekening

Van zodra het VAPH de overeenkomst heeft goedgekeurd, kunt u de personen en de organisaties die u ondersteunen, betalen via uw aparte bankrekening.

U bezorgt een lijst van uw facturen aan het VAPH

U bezorgt een lijst van uw facturen aan het VAPH via mijnvaph.beopent dialoogvenster of via de Kostenstaat voor het persoonsvolgend budgetopent dialoogvenster. Het VAPH betaalt u die kosten dan terug via uw aparte bankrekening. De facturen zelf hoeft u niet aan het VAPH te bezorgen. Hou ze wel bij voor een eventuele controle.

Beheer uw PVB online via Mijn VAPH

Publicaties

september 2017

In deze brochure vindt u informatie over het persoonsvolgend budget, welke zorg en ondersteuning ermee ingekocht kan worden en hoe het opgestart en beheerd kan worden.