Inloggen in Mijn VAPH

Om toegang te krijgen tot het e-loket mijnvaph.be, surft u naar https://mijn.vaph.be.

U kunt op vier manier inloggen in mijnvaph.be:

  • via itsme
  • via eID en aangesloten kaartlezer
  • via een beveiligingscode via mobiele app
  • via een beveiligingscode via sms

schermafdruk inloggen in mijnvaph.be

Let op: Minderjarigen die nog geen VAPH-dossier hebben en hun punten rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)opent dialoogvenster willen raadplegen, kunnen enkel inloggen met hun eigen e-ID. Inloggen met de e-ID van de wettelijk vertegenwoordiger kan niet omdat de relatie met de wettelijk vertegenwoordiger niet geregistreerd is in mijnvaph.be.

Na het inloggen moet u uw hoedanigheid kiezen om toegang te krijgen tot mijnvaph.be. Enkele voorbeelden van hoedanigheden:

  • burger
  • medewerker van ‘organisatie’
  • wettelijk vertegenwoordiger van ‘persoon x’

De hoedanigheid bepaalt hoe uw landingspagina in mijnvaph.be er zal uitzien:

  • Als persoon met een handicap of als zijn wettelijk vertegenwoordiger komt u terecht op de startpagina van het dossier waar u toegang tot hebt.
  • Als medewerker van een organisatie of als voogd die toegang heeft tot meerdere dossiers, moet u eerst het dossier opzoeken.

Door te klikken op de knop ‘Details’ komt u terecht op het dashboard van het dossier. Op het dashboard worden de ondersteuningsvormen weergegeven: hulpmiddelen en aanpassingenopent dialoogvenster, persoonsvolgend budget (PVB)opent dialoogvenster, rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)opent dialoogvenster

U kunt naar een ander dossier gaan door op uw naam te klikken en ‘Selecteer ander dossier’ te kiezen.

Startpagina

Op de startpagina vindt u een samenvatting van de gegevens van uw dossier bij het VAPH. U vindt er verschillende knoppen die u toelaten om snel naar een bepaald overzicht of een bepaalde actie in uw dossier te gaan. Bijvoorbeeld EDC-kaart aanvragen en attest afdrukken.

Via ‘Mijn contacten en volmachten’ vindt u een overzicht van wie er toegang heeft tot uw dossier. Hier kunt u ook nieuwe volmachten toekennen door te klikken op ‘mijn contacten’ en dan op ‘toegang toevoegen’.schermafdruk startscherm mijnvaph.be

schermafdruk knop toegang toevoegen

Hier kunt u de rechten instellen die u aan een derde geeft om uw budget in te zien of te beheren. En ook andere volmachten geven in verband met aanvraag, inzien brieven enzovoort. U kunt de gegeven rechten steeds aanpassen of intrekken.schermafdruk volmacht in mijnvaph.be