Aanvraag van intensieve bemiddeling

december 2018
Documenttype: 
Formulier

Met dit formulier krijgt het VAPH zicht op de behoefte aan intensieve bemiddeling. Intensieve bemiddeling kan nodig zijn in de volgende drie gevallen:

  • U hebt een persoonsvolgend budget (PVB) gekregen, maar u slaagt er niet in om samen met een bijstandsorganisatie (naar keuze) de gewenste, noodzakelijke ondersteuning te organiseren.
  • U hebt een goedkeuring van het VAPH voor de zorg en ondersteuning voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel of tetraplegie ten gevolge van een hoge dwarslaesie met de hoogste zorg- en ondersteuningsnood, maar u slaagt er niet in om de gewenste, noodzakelijke ondersteuning te organiseren.
  • U hebt een goedkeuring van het VAPH voor de zorg en ondersteuning voor geïnterneerde personen met een handicap, maar u slaagt er niet in om de gewenste, noodzakelijke ondersteuning te organiseren.

Intensieve bemiddeling betekent dat er samen met u op intensieve wijze via tussenkomst van casemanagement en/of collectieve bemiddeling naar een passende oplossing gezocht wordt.

Als uw vraag duidelijk is, organiseert het VAPH collectieve bemiddeling. Dat is een overleg waarop een aantal mogelijke aanbieders van ondersteuning uit uw regio aanwezig zijn. Als u wilt, kunt u ook zelf aan het overleg deelnemen. Aan alle mensen rond de tafel wordt uw vraag toegelicht. Samen bespreken we de mogelijkheden om een ondersteuningsaanbod voor u samen te stellen.

Als er eerst behoefte is aan bijkomende diagnostiek, het uitklaren van de gepaste ondersteuningsvraag …, zal een casemanager uw vraag opnemen. Een casemanager is een medewerker van de consulentenwerking. In elke provincie is er een consulentenwerking. Uw woonplaats bepaalt dus uw consulentenwerking. Samen met de casemanager zult u een traject doorlopen. Daarbij wordt uw ondersteuningsvraag uitgeklaard. Ook andere diensten kunnen erbij komen om de mogelijkheden voor uw ondersteuning te verkennen. Als dat nodig is, kan samen met de casemanager of na het werk van de casemanager nog een collectieve bemiddeling plaatsvinden.