Innovatieve en bijzondere hulpmiddelen en aanpassingen

De refertelijst omvat niet alle hulpmiddelen. Voor hulpmiddelen en aanpassingen die weinig gevraagd worden, wordt bijvoorbeeld geen standaardtegemoetkoming voorzien. Hebt u een hulpmiddel nodig dat niet in de refertelijst voorkomt, dan kan de bijzondere bijstandscommissie uw vraag onderzoeken. Het hulpmiddel moet dan wel meer dan 300 euro kosten. Om dat aan te tonen, moet een offerte of factuur van het hulpmiddel toegevoegd worden bij de aanvraag. U moet ook goed motiveren waarom het hulpmiddel noodzakelijk is.

De bijzondere bijstandscommissie kan uitzonderlijk ook een aanvullende tegemoetkoming geven voor hulpmiddelen die duurder zijn dan het refertebedrag. In dat geval moet u goed motiveren waarom een duurder hulpmiddel noodzakelijk is. Het hulpmiddel moet in zo’n geval ook meer dan 300 euro meer kosten dan de som van het refertebedrag en de basiskosten die in de refertelijst vermeld worden. Om dat aan te tonen, moet een offerte of factuur van het hulpmiddel toegevoegd worden bij de aanvraag. Meer informatie daarover vindt u op de pagina zeer uitzonderlijke zorgbehoefte.

Voor hulpmiddelen of aanpassingen die door de bijzondere bijstandscommissie moeten beoordeeld worden, moet u geen speciale procedure doorlopen. Dat kan via de gewone aanvraagprocedures.

Publicaties