Huur van hulpmiddelen bij snel degeneratieve aandoeningen

Nieuwe regeling vanaf 1 januari 2019

Voor personen met een snel degeneratieve aandoening worden hulpmiddelen voor communicatie, computerbediening en omgevingsbediening vanaf 1 januari 2019 aangeboden in een huursysteem in plaats van een aankoopsysteem.

Als u lijdt aan een specifieke snel degeneratieve aandoening zoals ALS, hebt u vaak snel een hulpmiddel nodig en moet u ook vaak snel van hulpmiddel kunnen veranderen als de ziekte evolueert. Zo kan er bijvoorbeeld eerst een gemakkelijk meeneembaar, handbediend toestel nodig zijn en later misschien een toestel bediend via de rolstoelbesturing of een oogbediend systeem. Het huursysteem zorgt ervoor dat u snel over een hulpmiddel kunt beschikken en het ook snel kunt inwisselen voor een beter passende oplossing.
 

Aanvraag

Als u lijdt aan een specifieke snel degeneratieve aandoening en u voldoet aan de leeftijds- en de verblijfsvoorwaarden, dan kunt u noodzakelijke hulpmiddelen voor communicatie, computerbediening en omgevingsbediening bekomen in de vorm van huurpakketten. 

U komt in aanmerking voor de huurpakketten bij snel degeneratieve aandoeningen als u lijdt aan één van de volgende aandoeningen:

  • amyotrofe laterale sclerose; 
  • primaire laterale sclerose; 
  • progressieve spinale musculaire atrofie; 
  • multisysteematrofie.

Lijdt u aan een andere neuromusculaire aandoening in een snel degeneratieve vorm, dan kan een gespecialiseerd multidisciplinair team voor snel degeneratieve aandoeningen oordelen dat uw neuromusculaire aandoening gelijkgesteld wordt met een snel degeneratieve aandoening.

Als u een tegemoetkoming voor een huurpakket aanvraagt aan het VAPH, dan onderneemt u volgende stappen:

U vult het formulier ‘Aanvraag hulpmiddelen en aanpassingen’ in en bezorgt het aan het VAPH

Op het formulier Aanvraag hulpmiddelen en aanpassingenopent dialoogvenster vermeldt u de ondersteuning die u aan het VAPH vraagt.

U ondertekent het formulier en stuurt het op naar het kantoor van het VAPH in uw provincie.

U neemt zo snel mogelijk contact op met een gespecialiseerd multidisciplinair team voor snel degeneratieve aandoeningen

U laat een adviesrapport opmaken door een gespecialiseerd multidisciplinair team voor snel degeneratieve aandoeningen
 
Dat gespecialiseerd team stelt de snel degeneratieve aandoening vast, adviseert de huurpakketten die op dat moment nodig zijn en schrijft zijn advies neer in een adviesrapport. 

Het multidisciplinair team bezorgt het adviesrapport aan het VAPH. 

Uzelf krijgt een kopie van het adviesrapport. Met die kopie kunt u bij een erkende verhuurder de nodige huurpakketten verkrijgen.

Beslissing

Als u voldoet aan de leeftijds- en verblijfsvoorwaarden en lijdt aan een van de gespecificeerde snel degeneratieve aandoening, dan wordt u automatisch erkend als persoon met een handicap en worden de gevraagde huurpakketten automatisch toegekend. U krijgt daarover per post een beslissing toegestuurd.

Huur

Hebt u een beslissing voor een huurpakket bij snel degeneratieve aandoening, dan kunt u terecht bij door het VAPH erkende verhuurders

Die leveren de hulpmiddelen binnen de twintig werkdagen bij u thuis, installeren ze en geven u en uw begeleiders alle nodige instructies. Zij zorgen indien nodig binnen de vijf werkdagen voor aanpassingen en herstellingen. Ze wisselen een pakket dat niet meer voldoet, na herindicatie door uw gespecialiseerd team, binnen de twintig werkdagen in voor een ander pakket. 

De afspraken worden geregeld in een huurovereenkomst tussen uzelf en de verhuurder. De verhuurder kan voor de verhuurde hulpmiddelen een waarborg vragen van maximaal honderdvijftig euro. De volledige maandelijkse factuur (excl. waarborg) wordt door het VAPH rechtstreeks aan de verhuurder betaald. U hoeft daar zelf verder niets voor te regelen.

Samen met verhuur van mobiliteitshulpmiddelen van de Vlaamse sociale bescherming

De verhuur van hulpmiddelen voor communicatie, computerbediening en omgevingsbediening van het VAPH loopt volledig parallel met de verhuur van mobiliteitshulpmiddelen aan personen met een snel degeneratieve aandoening. Zo kunt u voor de aanvraag van huurpakketten voor communicatie, computerbediening en omgevingsbediening van het VAPH en voor de huur van mobiliteitshulpmiddelen van de Vlaamse sociale bescherming (VSB) terecht bij eenzelfde gespecialiseerd team.

Ook voor de huur kunt u zowel voor communicatie, computerbediening en omgevingsbediening als voor mobiliteitshulpmiddelen terecht bij eenzelfde verhuurder. Dat is zeer belangrijk omdat alle hulpmiddelen perfect samen moeten werken.

Aanvullende hulpmiddelen

Voor aanvullende hulpmiddelen zoals een aangepaste parlofoon, een aangepast bed of woningaanpassingen die langere tijd bruikbaar zijn, kunt u een tegemoetkoming aanvragen volgens de procedure van de tegemoetkoming in de aankoop

Als u via de huurprocedure erkend werd als persoon met een handicap, dan blijft die erkenning geldig voor de aankoopprocedure. De procedure wordt daardoor versneld waardoor u sneller over de nodige aanvullende hulpmiddelen kunt beschikken.

Overgangsmaatregelen

Hebt u voor 1 januari 2019 al een hulpmiddel voor communicatie, computerbediening of omgevingsbediening aangekocht met een tegemoetkoming van het VAPH, dan kunt u alsnog een beroep doen op de huurpakketten als de aangekochte hulpmiddelen niet (meer) adequaat zijn.

Hebt u voor 1 januari 2019 een aanvraag voor een hulpmiddel voor communicatie, computerbediening of omgevingsbediening ingediend maar het hulpmiddel nog niet aangekocht, dan kunt u de aankoopprocedure verderzetten of overstappen naar de huurprocedure.