Mobiliteitshulpmiddelen

Tegemoetkomingen voor mobiliteitshulpmiddelen en de bijhorende kosten voor aanpassingen, onderhoud en herstellingen, behoren sinds 1 januari 2019 tot de bevoegdheid van de Vlaamse sociale bescherming (VSB). Het gaat om mobiliteitshulpmiddelen voor de basismobiliteit (die het stappen ondersteunen of vervangen), zoals manuele of elektronische rolstoelen, elektronische scooters, duwwandelwagens, zitdriewielfietsen en drie- of vierwielfietsen.

Sinds 1 januari 2019 moet u via een erkende verstrekker een aanvraag indienen bij uw zorgkas voor een van die hulpmiddelen. Voor meer informatie over het indienen van een aanvraag kunt u terecht bij uw verstrekker of uw zorgkas.

De bevoegdheidsoverdracht is het gevolg van de zesde staatshervorming.

Het VAPH blijft na 1 januari 2019 wel bevoegd voor een aantal hulpmiddelen voor verplaatsing over middellange afstand (vergelijkbaar met fietsen): 

  • aankoppelwielen voor manuele rolstoel
  • ombouwpakket elektrische ondersteuning voor manueel aankoppelwiel
  • elektrische aankoppeleenheid/trekeenheid voor manuele (hoepel)rolstoel
  • driewiel(lig)fietsen enkel met handtrappers (niet met dubbel aandrijfsysteem: voet- en handtrappers!)
  • rolstoelfiets
  • rolstoelplateaufiets
  • rolstoel-fietsverbinding
  • tandems, duofietsen, aanhangfietsen
  • rolstoelhulpmotor voor de begeleider

Een volledig overzicht van alle tegemoetkomingen vindt u in de refertelijst.

Overgangsmaatregelen

Om de overgang van deze bevoegdheid naar de Vlaamse sociale bescherming zo vlot mogelijk te laten verlopen, voorzien we een aantal overgangsmaatregelen. Die vindt u hier in vraag-en-antwoordvorm:

Wie betaalt de tegemoetkoming voor een mobiliteitshulpmiddel met bijhorende aanpassingen uit?

Wie betaalt de tegemoetkoming voor onderhoud, herstellingen en aanpassingen na aflevering van een mobiliteitshulpmiddel dat na 31 december 2018 door het VAPH werd toegekend?

Wat met een budget voor onderhoud, herstellingen en aanpassingen na aflevering van een mobiliteitshulpmiddel dat vóór 1 januari 2019 door het VAPH werd toegekend?

Voor welke mobiliteitshulpmiddelen blijft het VAPH bevoegd vanaf 1 januari 2019?

Regeling tot 31 december 2018

U kunt de regeling voor mobiliteitshulpmiddelen die geldig was tot 31 december 2018 nog steeds raadplegen. Sinds 1 januari 2019 is die regeling niet meer geldig.

Verwante pagina's