Bijzondere bijstandscommissie [BBC]

Opdracht en samenstelling

Opdracht

De bijzondere bijstandscommissie (BBC) beoordeelt aanvragen van hulpmiddelen en aanpassingen:

  • die niet opgenomen zijn in de refertelijst en meer dan 300 euro kosten;
  • die meer dan 300 euro meer bedragen dan het refertebedrag in het kader van een zeer uitzonderlijke zorgbehoefte.

Samenstelling

De bijzondere bijstandscommissie bestaat uit vijf leden die gekozen zijn vanwege hun medische, technische of gebruikersdeskundigheid en één ambtenaar van het VAPH. De commissie komt één keer per maand samen.

  • Hulpmiddelen en aanpassingen

    Het VAPH geeft tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen in de privésituatie.