Bijzondere bijstandscommissie [BBC]

Specifieke voorwaarden

Bij een hulpmiddel dat niet in de refertelijst voorkomt, moet de kostprijs van het hulpmiddel per stuk meer dan 300 euro bedragen vooraleer het aan de bijzondere bijstandscommissie (BBC) kan worden voorgelegd. Bij de aanvraag moet een offerte of factuur van het hulpmiddel toegevoegd worden. Enkel voor aangepaste kledij en fixatiemateriaal moet de totale kostprijs van alle stuks vermeld op de offerte of factuur meer bedragen dan 300 euro.

Bij de zeer uitzonderlijke zorgbehoefte moet het verschil tussen het refertebedrag en de factuurprijs meer dan 300 euro bedragen. Die regel is van toepassing op de enkelvoudige hulpmiddelen en niet op het totaalbedrag van de factuur (waar verschillende hulpmiddelen kunnen samengevoegd zijn), behalve voor incontinentiemateriaal. De terugbetaling voor incontinentiemateriaal gebeurt aan de hand van een jaarforfait. Dus ook voor de BBC wordt er gekeken naar de totale uitgaven van een kalenderjaar. Bij de aanvraag moet ook steeds een specifieke motivering gegeven waarom er sprake is van een zeer uitzonderlijke zorgbehoefte. Zonder deze motivering kan de commissie de aanvraag niet behandelen.

blinde vrouw met witte stok en blindengeleidehond

Hulpmiddelen en aanpassingen

Het VAPH geeft tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen in de privésituatie.