Bijzondere bijstandscommissie [BBC]

Algemene voorwaarden

Om een aanvraag te kunnen voorleggen aan de bijzondere bijstandscommissie (BBC), moet de tenlasteneming reglementair mogelijk zijn (bv. niet behoren tot de bevoegdheid van een andere instantie, niet uitgesloten zijn …). Als dat niet het geval is, verstuurt het VAPH onmiddellijk een weigering. Daarnaast betekent het ook dat er onder meer voldaan moet zijn aan de volgende voorwaarden:

  1. De behoefte aan het hulpmiddel moet voortvloeien uit de handicap.
  2. Het hulpmiddel moet noodzakelijk zijn voor de sociale integratie.
  3. Het moet gaan om bijkomende kosten ten opzichte van een valide persoon (meerkostenprincipe).
  4. De noodzaak, de gebruiksfrequentie, de werkzaamheid en de doelmatigheid moeten aangetoond worden (in functie van de handicap) én in verhouding staan met het bedrag van de gevraagde bijstand.

Als dat niet het geval is en het gaat om een hulpmiddel dat niet in de refertelijst voorkomt, dan neemt het VAPH een voornemen tot weigering.

Als het gaat om een hulpmiddel dat wel in de refertelijst voorkomt waarvoor een zeer uitzonderlijke zorgbehoefte wordt ingeroepen, dan moet het VAPH eerst oordelen over de toekenning van een of meerdere refertebedragen. Het VAPH moet immers vóór de aanvraag voor een zeer uitzonderlijke zorgbehoefte oordelen of de persoon met een handicap voldoet aan de algemene voorwaarden om een bepaald hulpmiddel te verkrijgen (refertebedrag), alvorens eventueel recht te hebben op een verhoogde tegemoetkoming door de BBC. Als het refertebedrag toegekend werd en er werd een specifieke motivering gegeven waarom er sprake is van een zeer uitzonderlijke zorgbehoefte gegeven bij de aanvraag, dan wordt de aanvraag overgemaakt aan de administratie van de BBC. Als de refertebedragen niet toegekend werden, neemt het VAPH een voornemen van beslissing en wordt de vraag niet voorgelegd aan de BBC.

  • Hulpmiddelen en aanpassingen

    Het VAPH geeft tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen in de privésituatie.