Persoonsvolgend budget [PVB]

NAH-procedure (voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel of tetraplegie)

Als u door een niet-aangeboren hersenletsel of tetraplegie (een verlamming van de vier ledematen) ten gevolge van een hoge dwarslaesie een plotse en onomkeerbare breuk in uw levenslijn ondervindt, dan kunt u een persoonsvolgend budget aanvragen via de procedure voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel of tetraplegie.

Ga na of u in aanmerking komt voor de procedure voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel of tetraplegie

U komt in aanmerking voor de procedure voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel of tetraplegie als aan bepaalde voorwaarden voldaan is.

Lees meer

Vul het aanvraagformulier in en bezorg het aan het VAPH

U moet het formulier via de post bezorgen aan het kantoor van het VAPH in de provincie van uw woonplaats of opladen in het e-loket mijnvaph.be.

Lees meer

Laat de revalidatiearts het medisch attest invullen en bezorg het aan het VAPH

Bezorg het formulier via de post aan het kantoor van het VAPH in de provincie van uw woonplaats.

Lees meer

Laat uw zorgzwaarte in kaart brengen

U laat een multidisciplinair team uw zorgzwaarte bepalen via het zorgzwaarte-instrument (ZZI).

Lees meer

Beoordeling en beslissing door het VAPH

Het VAPH gaat na of u aan de criteria voor de NAH-procedure voldoet.

Lees meer

Vul het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget in en bezorg het aan het VAPH

U moet binnen de 12 maanden na ontvangst van uw beslissing een ondersteuningsplan persoonsvolgend budget invullen en indienen.

Lees meer

Formulieren