Persoonsvolgend budget [PVB]

Stap 4: laat uw zorgzwaarte in kaart brengen

U laat een multidisciplinair team(opent dialoogvenster) uw zorgzwaarte bepalen via het zorgzwaarte-instrument (ZZI). Dat kan ten vroegste zes maanden na de plotse breuk in uw levenslijn.

Het zorgzwaarte-instrument bestaat uit een gesprek waarin vragen worden gesteld over uw mogelijkheden op alle aspecten van het dagelijks leven. Uw antwoorden op die vragen worden later omgezet in B- en P-waarden. De B-waarde staat voor uw nood aan begeleiding en de P-waarde voor uw nood aan permanentie. Die gegevens helpen het multidisciplinair team bij de objectivering van uw ondersteuningsnoden.