Persoonsvolgend budget [PVB]

NAH-procedure stap 3: laat de revalidatiearts het medisch attest invullen en bezorg het aan het VAPH

Het medisch attest voor ondersteuning via de procedure voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel of tetraplegie moet opgemaakt worden door een erkend revalidatiearts die verbonden is aan een revalidatieziekenhuis of een afdeling voor neurologische of locomotorische revalidatie van een ziekenhuis.

Bezorg het formulier via de post aan het kantoor van het VAPH in de provincie van uw woonplaats.

Formulieren