Medisch attest voor ondersteuning via de procedure voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel of tetraplegie

april 2024
Documenttype:
Formulier

Met dit formulier verklaart u dat een volwassen persoon in aanmerking komt om ondersteuning aan te vragen via de procedure voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of tetraplegie ten gevolge van een hoge dwarslaesie met de hoogste zorg- en ondersteuningsbehoefte.