Persoonsvolgend budget [PVB]

Noodprocedure persoonsvolgend budget (PVB)

U kunt bij het VAPH een persoonsvolgend budget (PVB) via de noodprocedure aanvragen als uw integriteit of de integriteit van uw mantelzorgers of samenwonende personen bedreigd is door een van de volgende situaties en er geen alternatieve oplossingen mogelijk zijn:

  • Er is een belangrijk deel van de zorg en ondersteuning door uw mantelzorgers recent, plots en onvoorzienbaar weggevallen. 
  • Er is ernstige zelfverwaarlozing doordat u sinds lange tijd geen mantelzorgers hebt die u zorg en ondersteuning kunnen bieden.
  • Er is ernstige fysieke of psychische verwaarlozing in de relatie met uw mantelzorger of een persoon met wie u samenwoont. 
  • Er is ernstig fysiek, psychisch of seksueel misbruik in de relatie met uw mantelzorger of een persoon met wie u samenwoont.

Als uw situatie aan de criteria voldoet, dan kan het VAPH u onmiddellijk een budget toekennen, als u ook voldoet aan de algemene voorwaarden om in aanmerking te komen voor een persoonsvolgend budget.

De noodprocedure bestaat uit volgende stappen:

Ga na of uw situatie voldoet aan de criteria van de noodprocedure

U komt in aanmerking voor de noodprocedure als aan bepaalde voorwaarden voldaan is.

Lees meer

Bezorg het formulier ‘Aanvraag van een tijdelijk persoonsvolgend budget via de noodprocedure’

U moet het formulier per post bezorgen aan het kantoor van het VAPH in de provincie van uw woonplaats of opladen in het e-loket mijnvaph.be.

Lees meer

Beoordeling en beslissing door het VAPH

Het VAPH gaat na of uw situatie voldoet aan de criteria om een persoonsvolgend budget via de noodprocedure toe te kennen. Bij een goedkeuring ontvangt u een tijdelijk budget voor een periode van 6 maanden.

Lees meer

Bezorg het formulier ‘Aanvraag van een persoonsvolgend budget na een noodprocedure’

Als u na afloop van het tijdelijke persoonsvolgend budget via de noodprocedure verdere ondersteuning door het VAPH nodig hebt, dan moet u het formulier ‘Aanvraag van een persoonsvolgend budget na een noodprocedure’ bezorgen. U moet het formulier per post bezorgen aan het kantoor van het VAPH in de provincie van uw woonplaats of opladen in het e-loket mijnvaph.be.

Lees meer

Beoordeling en beslissing door het VAPH

Het VAPH gaat na of u na afloop van het tijdelijke budget onmiddellijk nood hebt aan een persoonsvolgend budget na een noodprocedure. Bij een goedkeuring zal u gevraagd worden om de aanvraag van het persoonsvolgend budget na een noodprocedure te vervolledigen.

Lees meer

Formulieren