Persoonsvolgend budget [PVB]

Noodprocedure stap 1: komt u in aanmerking voor de noodprocedure?

U komt in aanmerking voor de noodprocedure als uw situatie voldoet aan volgende voorwaarden: 

 • Er is sprake van een bedreiging of schending van de integriteit.
  Uw integriteit of de integriteit van uw sociaal netwerk is ernstig bedreigd of geschonden. Uw sociaal netwerk bestaat uit uw familie, vrienden en informele contacten die u zorg en ondersteuning bieden of die met u samenwonen.
 • De bedreiging of schending van de integriteit kent een specifieke oorzaak.
  De bedreiging of de schending van uw integriteit of die van uw sociaal netwerk is het gevolg van een van volgende oorzaken:
  • het recente, plotse en onvoorzienbare wegvallen van een belangrijk deel van de geboden zorg en ondersteuning vanuit uw sociaal netwerk 
  • actuele en ernstige zelfverwaarlozing door het langdurige ontbreken van een sociaal netwerk dat u zorg en ondersteuning kan bieden 
  • actueel en ernstig fysiek, psychisch of seksueel misbruik in de relatie tussen u en een of meer personen uit uw sociaal netwerk
  • actuele en ernstige fysieke of psychische verwaarlozing in de relatie tussen u en een of meer personen uit uw sociaal netwerk 
 • Er zijn geen alternatieve oplossingen mogelijk.
  Op korte termijn zijn er geen alternatieve oplossingen binnen uw sociaal netwerk of binnen de professionele of gespecialiseerde hulpverlening die openstaat voor elke burger (thuisverpleging, poetshulp, rechtstreeks toegankelijke hulp …) mogelijk die volstaan om u de nodige zorg en ondersteuning te bieden. Er is onmiddellijk handicapspecifieke zorg en ondersteuning nodig.       

Naast de inhoudelijke voorwaarden voor deze procedure moet u ook voldoen aan de algemene voorwaarden om in aanmerking te komen voor een persoonsvolgend budget.