Persoonsvolgend budget [PVB]

Noodprocedure stap 5: beoordeling en beslissing door het VAPH

Het VAPH oordeelt of u na afloop van het tijdelijke persoonsvolgend budget via de noodprocedure onmiddellijk verdere ondersteuning via een persoonsvolgend budget nodig hebt. 

Als het VAPH oordeelt dat uw situatie niet voldoet aan de criteria, dan wordt u daarvan per brief op de hoogte gesteld. Als u daarmee niet akkoord gaat, dan kunt u een verzoek tot heroverweging indienen bij het VAPH. De heroverwegingscommissie zal adviseren of u in aanmerking komt voor een persoonsvolgend budget na een noodprocedure. Bij een definitieve weigering wordt het tijdelijk persoonsvolgend budget via de noodprocedure stopgezet na afloop van de periode van zes maanden. U kunt de gewone aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget opstarten. 

Als het VAPH oordeelt dat uw situatie wel voldoet aan de criteria, dan zal u gevraagd worden om de aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget na een noodprocedure verder af te werken. U moet daarvoor twee stappen doorlopen: 

  • U vult het Ondersteuningsplan persoonsvolgend budget (OP PVB) in. U kunt ervoor kiezen om uw ondersteuningsplan persoonsvolgend budget zelf op te maken of u kunt hulp vragen aan personen uit uw omgeving. U kunt ook een beroep doen op een dienst ondersteuningsplan (DOP), een dienst maatschappelijk werk (DMW) van uw ziekenfonds, een gebruikersvereniging met informatieloket … U start best zo snel mogelijk met de opmaak van uw ondersteuningsplan persoonsvolgend budget na uw goedkeuring.
  • U laat een multidisciplinair verslag opmaken door een erkend multidisciplinair team (MDT). In dat verslag beschrijft het multidisciplinair team uw handicap en uw ondersteuningsnoden.

U moet het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget en het multidisciplinair verslag indienen binnen de 12 maanden na de goedkeuring van uw aanvraag van een persoonsvolgend budget na een noodprocedure. Als u dat doet, dan wordt uw tijdelijke persoonsvolgend budget via de noodprocedure verlengd tot u een beslissing ontvangt over uw aangepaste persoonsvolgend budget na een noodprocedure. 

Als u het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget en het multidisciplinair verslag niet binnen de 12 maanden na de goedkeuring van uw aanvraag van een persoonsvolgend budget na een noodprocedure indient, dan wordt uw aanvraag en uw budget stopgezet.