Heroverwegingscommissie [HOC]

Wanneer wordt een aanvraag overgemaakt aan de heroverwegingscommissie?

Binnen de 30 dagen na ontvangst van het voornemen tot beslissing, stuurt de betrokkene het ‘verzoek tot heroverweging’ (document dat werd meegestuurd met het voornemen) aangetekend naar het provinciaal kantoor van het VAPH. Hij kan het document ook invullen in het e-loket mijnvaph.be. Het dossier wordt door het provinciaal kantoor voor advies overgemaakt aan de heroverwegingscommissie (HOC) op vraag van de persoon die ondersteuning nodig heeft.

In het verzoekschrift kan gemotiveerd worden waarom betrokkene niet akkoord gaat met het voornemen tot beslissing van het VAPH (eventueel gestaafd door bijkomende verslaggeving) en of hij gehoord wil worden door de HOC.

Als de betrokkene het verzoekschrift niet aangetekend verstuurt en/of geen motivering geeft, kan de HOC oordelen het dossier toch in heroverweging te nemen. Het feit dat hij geen motivering geeft, is evenwel een gemiste kans.

Reageert de betrokkene binnen de 30 dagen niet op het voornemen van beslissing, dan wordt het voornemen automatisch omgezet naar een definitieve beslissing.

  • Hulpmiddelen en aanpassingen

    Het VAPH geeft tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen in de privésituatie.

  • Persoonsvolgend budget

    Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen.