Heroverwegingscommissie [HOC]

Werkwijze van de heroverwegingscommissie

De persoon wordt door het secretariaat van de heroverwegingscommissie (HOC) (Brussel) ingelicht over de datum en het tijdstip van de bespreking van zijn dossier. Hij kan zich tijdens die zitting laten bijstaan door iemand naar keuze. Als de betrokkene niet aanwezig kan zijn, kan hij zich laten vertegenwoordigen. Die vertegenwoordiging moet gestaafd worden door een volmacht. De aanwezigheid of vertegenwoordiging is niet verplicht.

Als de betrokkene wil gehoord worden, zal hij binnen de 60 dagen na ontvangst van het voornemen uitgenodigd worden voor de zitting van de adviescommissie. Nadat betrokkene gehoord werd, brengt de heroverwegingscommissie binnen de 30 dagen een advies uit. Kiest betrokkene er niet voor om gehoord te worden, dan zal de adviescommissie binnen de 90 dagen na ontvangst van het verzoek tot heroverweging een advies uit brengen. Op basis van dat advies wordt door de administratie (provinciaal kantoor) een definitieve beslissing opgemaakt. Na de heroverweging kan zowel een positieve als een negatieve beslissing volgen.

  • Hulpmiddelen en aanpassingen

    Het VAPH geeft tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen in de priv├ęsituatie.

  • Persoonsvolgend budget

    Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen.