Heroverwegingscommissie [HOC]

Opdracht en samenstelling

Opdracht

De heroverwegingscommissie (adviescommissie) moet advies verlenen over:

 • de verzoeken tot heroverweging van het voornemen van beslissingen van het VAPH tot toewijzing van een persoonsvolgend budget
 • de verzoeken tot heroverweging van het voornemen van beslissingen van het VAPH over hulpmiddelen en aanpassingen
 • de verzoeken tot heroverweging van het voornemen van beslissingen van het VAPH tot weigering handicap
 • de verzoeken tot heroverweging van het voornemen van beslissingen van het VAPH tot weigering persoonsvolgend budget

Samenstelling

De heroverwegingscommissie bestaat uit drie kamers. Elke kamer bestaat uit zeven leden:

 • een licentiaat, master of doctor in de rechten, die bij voorkeur ook ambtenaar van het agentschap is
 • een doctor in de genees-, heel- en verloskunde
 • een licentiaat of master in de psychologische of pedagogische wetenschappen
 • een licentiaat of master in de gedrags-, psychosociale, sociale of paramedische wetenschappen
 • twee leden met een van de volgende kwalificaties:
  • licentiaat, master, of gegradueerde in de kinesitherapie, logopedie of ergotherapie
  • houder van een diploma van een basisopleiding van één cyclus in het hoger onderwijs, studiegebied sociaal-agogisch werk of een houder van het diploma van gegradueerde verpleegkundige
  • deskundige in de hulpmiddelentechniek
  • een ervaringsdeskundige
 • een ambtenaar van het agentschap
 • Hulpmiddelen en aanpassingen

  Het VAPH geeft tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen in de privésituatie.

 • Persoonsvolgend budget

  Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen.