Persoonsvolgend budget [PVB]

Noodprocedure stap 2: aanvraag tijdelijk persoonsvolgend budget via de noodprocedure

Om ondersteuning te vragen via de noodprocedure, moet u het formulier Aanvraag van een tijdelijk persoonsvolgend budget via de noodprocedure invullen en indienen. U kunt het formulier zelf invullen of u kunt hulp vragen aan een persoon naar keuze. Dat kan een hulpverlener zijn, iemand uit uw sociaal netwerk …

Het is belangrijk dat u in het formulier onder ‘Uw vraag naar ondersteuning’ aankruist welke ondersteuning u onmiddellijk nodig hebt. De ondersteuning die u vraagt kan zowel in een collectieve setting als in uw thuissituatie (of een combinatie van beide) georganiseerd worden. Als u al ondersteuning krijgt, moet u nagaan hoeveel ondersteuning u in het totaal nodig hebt. Bijvoorbeeld: U maakt al gedurende 5 dagen per week gebruik van een dagcentrum. Doordat er ondersteuning uit uw sociaal netwerk wegvalt, hebt u plots nood aan voltijdse ondersteuning. In het aanvraagformulier kruist u in dat geval ‘6 of 7 dagen per week’ en ‘6 of 7 avonden en/of nachten per week’ aan.

In sommige gevallen moet u ook een gemotiveerd attest van een tijdelijk persoonsvolgend budget via de noodprocedure laten invullen door een arts naar keuze (bijvoorbeeld huisarts, arts van een erkend multidisciplinair team …). U moet dat doen in volgende situaties:

  • U bent nog niet gekend als persoon met een handicap bij het VAPH.
  • U kreeg nog nooit een persoonsvolgend budget én u hebt geen vraag naar een persoonsvolgend budget op de wachtlijst bij het VAPH.

Via het gemotiveerd attest staaft de arts dat er sprake is van een (vermoeden van) handicap en dat uw onderliggende stoornis(sen) niet uitsluitend psychisch van aard zijn. 

U bezorgt de nodige formulieren ofwel per post aan het kantoor van het VAPH in de provincie van uw woonplaats of u laadt het op in het e-loket mijnvaph.be (via het tabblad 'Documenten').

Opgelet

Als het gemotiveerd attest noodzakelijk is, maar het ontbreekt of het aanvraagformulier is niet (juist) ondertekend, zal het VAPH u vragen om de documenten opnieuw te bezorgen. De aanvraag zal stopgezet worden als de ontbrekende informatie niet aangeleverd wordt binnen twee weken na het opvragen van de informatie.