Persoonsvolgend budget [PVB]

Noodprocedure stap 3: beoordeling en beslissing door het VAPH

Als het VAPH oordeelt dat uw situatie niet voldoet aan de criteria van de noodprocedure, dan wordt u daarvan per brief op de hoogte gesteld. Als u daarmee niet akkoord gaat, dan kunt u een verzoek tot heroverweging indienen bij het VAPH. De heroverwegingscommissie zal adviseren of u in aanmerking komt voor de noodprocedure. Bij een definitieve weigering kunt u de gewone aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget opstarten. 

Als het VAPH oordeelt dat uw situatie wel voldoet aan de criteria van de noodprocedure, dan krijgt u onmiddellijk een tijdelijk persoonsvolgend budget voor een periode van zes maanden vanaf uw aanvraagdatum. De hoogte van dat budget hangt af van de ondersteuning die u aankruiste in uw aanvraagformulier (zie onderstaande tabel). Als u bij uw aanvraag al beschikt over een hoger persoonsvolgend budget dan wat u vraagt, dan behoudt u dat hogere budget tijdens de periode van het tijdelijk persoonsvolgend budget via de noodprocedure.

Ondersteuning
Ondersteuning overdagOndersteuning ‘s avonds en ‘s nachts
 01-23-56-7
0-BC 2BC 4BC 6
1-2BC 2BC 4BC 6BC 8
3-5BC 4BC 6BC 8BC 10
6-7BC 5BC 7BC 10BC 12