Persoonsvolgend budget [PVB]

Spoedprocedure (bij specifieke snel degeneratieve aandoeningen)

Als u lijdt aan een specifieke snel degeneratieve aandoening, dan kunt u een persoonsvolgend budget (PVB) aanvragen via de spoedprocedure. Het VAPH kan u dan onmiddellijk een budget toekennen.

De spoedprocedure bestaat uit volgende stappen:

Ga na of u in aanmerking komt voor de spoedprocedure

U komt in aanmerking voor de spoedprocedure als u een van de specifieke ziektebeelden vertoont en als er binnen een termijn van één jaar of minder, net voor uw aanvraag, sprake is van een snelle progressie van uw ziektebeeld.

Lees meer

Bezorg het aanvraagformulier en medisch attest aan het VAPH

Bezorg het aanvraagformulier persoonsvolgend budget via spoedprocedure per post aan het kantoor van het VAPH in de provincie van uw woonplaats of laadt het op in het e-loket mijnvaph.be. Bezorg het medisch attest per post aan het kantoor van het VAPH in de provincie van uw woonplaats.

Lees meer

Beoordeling en beslissing VAPH

Als het VAPH vaststelt dat aan de criteria voor een spoedprocedure voldaan is, dan wordt uw handicap automatisch erkend en wordt u een budget toegekend.

Lees meer

Formulieren

Publicaties