Persoonsvolgend budget [PVB]

Spoedprocedure

Als u lijdt aan een van de specifieke snel degeneratieve aandoeningen uit de limitatieve lijst of aan een neuromusculaire, neurodegeneratieve of bindweefselaandoening in een vergevorderd stadium, dan kunt u een persoonsvolgend budget (PVB) aanvragen via de spoedprocedure. Het VAPH kan u dan onmiddellijk een budget toekennen.

De spoedprocedure bestaat uit volgende stappen:

Ga na of u in aanmerking komt voor de spoedprocedure

U komt in aanmerking voor de spoedprocedure als u behoort tot een van volgende groepen:

  • Groep 1: u lijdt aan een snel degeneratieve aandoening uit de limitatieve lijst én er is sprake van een snelle progressie van uw ziektebeeld

  • Groep 2: u lijdt aan een vergevorderd stadium van een neuromusculaire, neurodegeneratieve of bindweefselaandoening

Lees meer

Bezorg het aanvraagformulier en medisch attest aan het VAPH

Bezorg het aanvraagformulier persoonsvolgend budget via spoedprocedure per post aan het kantoor van het VAPH in de provincie van uw woonplaats of laad het op in het e-loket mijnvaph.be. Bezorg het medisch attest per post aan het kantoor van het VAPH in de provincie van uw woonplaats.

Lees meer

Beoordeling en beslissing VAPH

Als het VAPH vaststelt dat aan de criteria voor een spoedprocedure voldaan is, dan wordt uw handicap automatisch erkend en wordt u een budget toegekend.

Lees meer

Formulieren

Publicaties