Persoonsvolgend budget [PVB]

Spoedprocedure stap 3: beoordeling en beslissing VAPH

Als het VAPH vaststelt dat aan de criteria voor een spoedprocedure voldaan is, dan wordt uw handicap automatisch erkend en wordt u een persoonsvolgend budget (PVB)opent dialoogvenster ter hoogte van budgetcategorie 16 toegekend. U krijgt die beslissing meegedeeld via een brief van het VAPH. Als de toegewezen budgetcategorie niet volstaat, dan kunt u een zorgzwaarte-instrument (ZZI)opent dialoogvenster laten afnemen en indienen.

Als het VAPH vaststelt dat uw situatie niet voldoet aan de criteria voor een spoedprocedure dan kunt u de aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget opstarten.

Publicaties

maart 2021

In de brochure ‘Wegwijs in het persoonsvolgend budget’ leest u wat een persoonsvolgend budget precies is, wat u ermee kunt betalen, en wie in aanmerking komt voor zo’n budget.

oktober 2020

In deze brochure vindt u informatie over het persoonsvolgend budget voor meerderjarigen, welke zorg en ondersteuning ermee gekocht kan worden en hoe het opgestart en beheerd kan worden.