Persoonsvolgend budget [PVB]

Spoedprocedure stap 3: beoordeling en beslissing VAPH

Als het VAPH vaststelt dat aan de criteria voor een spoedprocedure voldaan is, dan wordt uw handicap automatisch erkend en wordt u een persoonsvolgend budget (PVB) ter hoogte van budgetcategorie 16 toegekend. U krijgt die beslissing meegedeeld via een brief van het VAPH. Als de toegewezen budgetcategorie niet volstaat, dan kunt u een zorgzwaarte-instrument (ZZI) laten afnemen en indienen.

Als u al een persoonsvolgend budget via spoedprocedure hebt en uw zorgzwaarte is nog verder toegenomen, dan kunt u een ZZI laten afnemen en indienen. Als uit het ZZI een hogere budgetcategorie dan 16 komt, dan wordt uw ter beschikking gestelde budget meteen na ontvangst van het ZZI verhoogd. Als het resultaat van het ZZI lager of gelijk aan budgetcategorie 16 is, behoudt u uw ter beschikking gestelde budget.

Als het VAPH vaststelt dat uw situatie niet voldoet aan de criteria voor een spoedprocedure dan kunt u de aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget opstarten.

Publicaties