Persoonsvolgend budget [PVB]

Spoedprocedure stap 1: komt u in aanmerking voor de spoedprocedure?

U komt in aanmerking voor de spoedprocedure als u een van de specifieke ziektebeelden vertoont en als er binnen een termijn van één jaar of minder, net voor uw aanvraag, sprake is van een snelle progressie van uw ziektebeeld.

Concreet houdt dat een of meerdere van onderstaande veranderingen in:

 • U kunt niet langer zonder hulp van derden opstaan en u verplaatsen.
 • U kunt zich niet langer zelfstandig wassen en aankleden.
 • U kunt niet langer zelfstandig eten.
 • U kunt niet langer zelfstandig naar het toilet gaan en u reinigen.
 • U hebt nood aan kunstmatige beademing met continu toezicht.

Volgende specifieke ziektebeelden komen in aanmerking:

 • Voor personen van 21 jaar en ouder:
  • ALS (amyotrofe lateraalsclerose)
  • PLS (primaire lateraalsclerose)
  • PMA of PSMA (progressieve (spino)musculaire atrofie)
  • CBD (corticobasale degeneratie)
  • MSA (multisysteematrofie)
  • PSP (progressieve supranucleaire verlamming)
  • anaplastisch hooggradig astrocytoom (graad III)
  • hooggradig glioblastoma (graad IV) dat voor wat betreft evolutieve kenmerken aansluit bij graad III
  • laaggradig astrocytoom (graad II)
 • Voor personen van 18 tot en met 20 jaar:
  • een neuromusculaire aandoening, in behandeling in een neuromusculair referentiecentrum (NMRC)
  • een stofwisselingsziekte (metabole ziekte), in behandeling in een centrum voor metabole aandoeningen (CEMA)

Naast de inhoudelijke voorwaarden voor deze procedure moet u ook voldoen aan de algemene voorwaarden om in aanmerking te komen voor een persoonsvolgend budget

maart 2021

In de brochure ‘Wegwijs in het persoonsvolgend budget’ leest u wat een persoonsvolgend budget precies is, wat u ermee kunt betalen, en wie in aanmerking komt voor zo’n budget.