Persoonsvolgend budget [PVB]

Spoedprocedure stap 1: komt u in aanmerking voor de spoedprocedure?

U komt in aanmerking voor de spoedprocedure als u behoort tot een van de volgende groepen:

Groep 1:

U vertoont een van onderstaande specifieke ziektebeelden én er is tijdens het jaar vóór uw aanvraag sprake van een snelle progressie van uw ziektebeeld.

Concreet houdt dat een of meerdere van onderstaande veranderingen in:

 • U bent het afgelopen jaar geëvolueerd van zelfstandig kunnen stappen naar de onmogelijkheid om zonder hulp van derden op te staan en u te verplaatsen. 
 • U bent het afgelopen jaar geëvolueerd van u zelfstandig kunnen wassen en aankleden naar de onmogelijkheid om u zelfstandig te wassen en aan te kleden.
 • U bent het afgelopen jaar geëvolueerd van zelfstandig kunnen eten naar de onmogelijkheid om zelfstandig te kunnen eten.
 • U bent het afgelopen jaar geëvolueerd van alleen naar het toilet kunnen gaan en u te reinigen naar de noodzaak om volledig geholpen te worden om naar het toilet te gaan en u te reinigen.
 • U bent het afgelopen jaar geëvolueerd van zelfstandig kunnen ademen naar de noodzaak aan permanent toezicht wegens beademing.

Volgende specifieke ziektebeelden komen in aanmerking:

 • Voor personen van 21 jaar en ouder:
  • ALS (amyotrofe lateraalsclerose)
  • PLS (primaire lateraalsclerose)
  • PMA of PSMA (progressieve (spino)musculaire atrofie)
  • CBD (corticobasale degeneratie)
  • MSA (multisysteematrofie)
  • PSP (progressieve supranucleaire verlamming)
  • anaplastisch hooggradig astrocytoom (graad III)
  • hooggradig glioblastoma (graad IV) dat voor wat betreft evolutieve kenmerken aansluit bij graad III
  • laaggradig astrocytoom (graad II)
 • Voor personen van 18 tot en met 20 jaar:
  • een neuromusculaire aandoening, in behandeling in een neuromusculair referentiecentrum (NMRC)
  • een stofwisselingsziekte (metabole ziekte), in behandeling in een centrum voor metabole aandoeningen (CEMA)

Groep 2

U lijdt aan een vergevorderd stadium van een neuromusculaire, neurodegeneratieve of bindweefselaandoening en u bent jonger dan 65 jaar en voldoet aan de volgende voorwaarden:  

 • U  beschikt al over een toewijzing van een persoonsvolgend budget of er is u al een persoonsvolgend budget ter beschikking gesteld.
 • Door uw neuromusculaire, neurodegeneratieve of bindweefselaandoening wordt ingeschat dat u op het moment van de aanvraag een beperkte levensverwachting hebt.
 • U hebt een definitieve hoge zorgnood die voldoet aan minstens 2 van de volgende specifieke voorwaarden: 
  • U vertoont ernstige slikmoeilijkheden waardoor de aanwezigheid van een bekwame helper noodzakelijk is om tijdens de maaltijden te zorgen voor houdings- en kaakpositionering  of waardoor sondevoeding of parenterale voeding noodzakelijk is. 
  • U bent volledig afhankelijk van derden om transfers en verplaatsingen uit te voeren. Transfer- en mobiliteitshulpmiddelen maken geen zelfstandige transfer of verplaatsing mogelijk.
  • U hebt een ernstige stoornis van de spraak waardoor u geen hulp kunt inroepen. 
  • U hebt een bijkomende complexe medische problematiek waarbij er continu gespecialiseerd toezicht nodig is (bekwame helper of professionele zorgverlener). Zonder dat toezicht kunt u in een levensbedreigende situatie terechtkomen.

Naast de inhoudelijke voorwaarden voor deze procedure moet u ook voldoen aan de algemene voorwaarden om in aanmerking te komen voor een persoonsvolgend budget.