Wegwijs in het persoonsvolgend budget

februari 2023
Documenttype:
Brochure

In de brochure ‘Wegwijs in het persoonsvolgend budget’ leest u wat een persoonsvolgend budget precies is, wat u ermee kunt betalen, en wie in aanmerking komt voor zo’n budget. U vindt er informatie over hoe u een persoonsvolgend budget kunt aanvragen, en op welke manier uw aanvraag beoordeeld en beslist wordt.

Deze brochure is ook in gesproken vorm op daisy-cd te verkrijgen. U kunt de luisterversie aanvragen bij Transkript:

T 011 23 07 61

luistertijdschriften@transkript.be