Diensten ondersteuningsplan (DOP)

Documenttype: 
Brochure
april 2018

Hebt u het moeilijk om zelf inzicht te verkrijgen in de voor u meest aangewezen soort(en) ondersteuning? Vindt u uw weg niet in het ondersteuningsaanbod van het VAPH of van andere zorgaanbieders? Dan kan een dienst ondersteuningsplan (DOP) u wellicht helpen. U leest er meer over in deze folder.

Deze folder is ook in gesproken vorm op daisy-cd te verkrijgen. U kunt de luisterversie aanvragen bij Transkript:

publicaties@transkript.be

Voor minderjarigen en meerderjarigen

Een dienst ondersteuningsplan helpt u om uw ondersteuningsnood in kaart te brengen en helpt u zoeken naar de meest geschikte ondersteuning. Als resultaat krijgt u een ondersteuningsplan dat al de mogelijkheden van u en uw omgeving op een rijtje zet. Als uit de gesprekken met de dienst ondersteuningsplan blijkt dat u meer intensieve en frequente handicapspecifieke ondersteuning nodig hebt, dan kunt u daarvoor een persoonsvolgend budget (PVB) aanvragen. De dienst ondersteuningsplan kan dan samen met u een ondersteuningsplan persoonsvolgend budget opstellen.