Diensten ondersteuningsplan (DOP)

oktober 2022
Documenttype:
Brochure

Hebt u het moeilijk om zelf inzicht te verkrijgen in de voor u meest aangewezen soort(en) ondersteuning? Vindt u uw weg niet in het ondersteuningsaanbod van het VAPH of van andere zorgaanbieders? Dan kan een dienst ondersteuningsplan (DOP) u wellicht helpen. U leest er meer over in deze folder.

De brochure is ook in gesproken vorm op daisy-cd te verkrijgen. U kunt de luisterversie aanvragen bij Transkript:
T 011 23 07 61
luistertijdschriften@transkript.be