Persoonsvolgend budget [PVB]

Spoedprocedure stap 2: aanvraagformulier en medisch attest

Om een persoonsvolgend budget aan te vragen via de spoedprocedure, moet u het aanvraagformulier van een persoonsvolgend budget via spoedprocedure invullen.

U moet ook het gepaste medische attest door uw behandelend arts laten invullen en aanvullen met medische evolutieverslagen van uw behandelend specialist.

Bezorg het aanvraagformulier persoonsvolgend budget via spoedprocedure en het medisch attest aan het VAPH. Het aanvraagformulier bezorgt u ofwel per post aan het kantoor van het VAPH in de provincie van uw woonplaats of u laadt het op in het e-loket mijnvaph.be (via het tabblad 'Documenten'). Het medisch attest moet u bezorgen via de post.

Formulieren

Publicaties