Persoonsvolgend budget [PVB]

Spoedprocedure stap 2: aanvraagformulier en medisch attest

Om een persoonsvolgend budgetopent dialoogvenster aan te vragen via de spoedprocedure, moet u het aanvraagformulier van een persoonsvolgend budget via spoedprocedureopent dialoogvenster invullen. U moet ook het medisch attestopent dialoogvenster van de behandelende arts-specialist van de gespecialiseerde dienst toevoegen.

Bezorg het aanvraagformulier persoonsvolgend budget via spoedprocedure en het medisch attest aan het VAPH. Het aanvraagformulier bezorgt u ofwel per post aan het kantoor van het VAPH in de provincie van uw woonplaats of u laadt het op als pdf in het e-loket mijnvaph.beopent dialoogvenster (via het tabblad 'Documenten'). Het medisch attest moet u bezorgen via de post.

Formulieren

Publicaties

maart 2021

In de brochure ‘Wegwijs in het persoonsvolgend budget’ leest u wat een persoonsvolgend budget precies is, wat u ermee kunt betalen, en wie in aanmerking komt voor zo’n budget.