Persoonsvolgend budget [PVB]

Spoedprocedure stap 2: aanvraagformulier en medisch attest

Om een persoonsvolgend budget aan te vragen via de spoedprocedure, moet u het aanvraagformulier van een persoonsvolgend budget via spoedprocedure invullen. U moet ook het medisch attest van de behandelende arts-specialist van de gespecialiseerde dienst toevoegen.

Bezorg het aanvraagformulier persoonsvolgend budget via spoedprocedure en het medisch attest aan het VAPH. Het aanvraagformulier bezorgt u ofwel per post aan het kantoor van het VAPH in de provincie van uw woonplaats of u laadt het op in het e-loket mijnvaph.be (via het tabblad 'Documenten'). Het medisch attest moet u bezorgen via de post.

Formulieren

Publicaties