Aanvraag van een persoonsvolgend budget via spoedprocedure

Documenttype: 
Formulier
juni 2017

Met dit formulier bezorgt u aan het VAPH de gegevens om een persoonsvolgend budget aan te vragen via de spoedprocedure.

Voor meerderjarigen

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen binnen uw eigen netwerk, bij vrijwilligers, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders. Een persoonsvolgend budget moet u aanvragen.