Aanvraag van een persoonsvolgend budget via spoedprocedure

augustus 2023
Documenttype:
Formulier

Met dit formulier bezorgt u aan het VAPH de gegevens om een persoonsvolgend budget aan te vragen via de spoedprocedure.