Persoonsvolgend budget [PVB]

Een herziening aanvragen omdat uw situatie veranderd is

Als uw situatie in belangrijke mate veranderd is sinds u een persoonsvolgend budget werd toegewezen, dan kunt u een herziening aanvragen.

Welke documenten u moet indienen om een herziening aan te vragen, is afhankelijk van welke aanpassingen er door uw gewijzigde situatie nodig zijn.

 1. Uw gewijzigde situatie vraagt om een aanpassing van het u toegekende budget, al dan niet met nood aan een aanpassing van de u toegekende prioriteit.

  Als uw persoonsvolgend budget door uw gewijzigde situatie niet meer aangepast is aan uw ondersteuningsnood, dan moet u opnieuw een Ondersteuningsplan persoonsvolgend budget (OP PVB)opent dialoogvenster indienen en een multidisciplinair verslag laten opmaken.

  In beide documenten moeten de belangrijke wijzigingen in uw situatie omschreven worden en wat de gevolgen daarvan zijn voor uw ondersteuningsnood, uw ondersteuningsvraag en de dringendheid van uw vraag.

  Op basis van uw ondersteuningsplan persoonsvolgend budget en het multidisciplinair verslag bepaalt het VAPH uw budgetcategorie opnieuw. De regionale prioriteitencommissieopent dialoogvenster beoordeelt of uw vraag al dan niet in een andere prioriteitengroep ingedeeld moet worden. Als u dat wilt, kunt u uw gewijzigde situatie persoonlijk toelichten aan de commissie tijdens de zitting.
   
 2. Uw gewijzigde situatie vraagt om een aanpassing van de u toegekende prioriteit.

  Als u door uw gewijzigde situatie enkel vindt dat uw vraag dringender geworden is, dan moet u alleen maar een checklist prioritering laten opstellen door uw multidisciplinair team.

  Het VAPH legt uw vraag voor aan de regionale prioriteitencommissie en brengt u op de hoogte van de beslissing van de commissie. Als u dat wilt, kunt u uw gewijzigde situatie persoonlijk toelichten aan de commissie tijdens de zitting.

 3. Aanvraagdatum

  Als de regionale prioriteitencommissie de vraag indeelt in een lagere of dezelfde prioriteitengroep, blijft de oorspronkelijke aanvraagdatum behouden. Als de herziening van uw vraag wordt ingedeeld in een hogere prioriteitengroep, krijgt de vraag een nieuwe datum. Er wordt daarin een onderscheid gemaakt tussen:
  • een herziening van de volledige vraag naar een persoonsvolgend budget
   De nieuwe datum is de datum van indiening van het ondersteuningsplan.
  • een herziening van de prioriteitengroep
   In dit geval wordt de datum van indiening van checklist prioritering gehanteerd.

Opgelet

Enkel de meest actuele vraag naar een persoonsvolgend budget wordt behouden. Als een herziening wordt gevraagd van een eerder genomen beslissing over de toewijzing van een budgetcategorie of een prioriteitengroep, zal die nieuwe beslissing de oude beslissing vervangen.

Formulieren

Documenten

Hulp nodig bij vraagverheldering en het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget?

U kunt ook terecht bij een gebruikersorganisatie.

Adressen van multidisciplinaire teams

Publicaties

juni 2019

In de brochure ‘Wegwijs in het persoonsvolgend budget’ leest u wat een persoonsvolgend budget precies is, wat u ermee kunt betalen, en wie in aanmerking komt voor zo’n budget.