Persoonsvolgend budget [PVB]

Een herziening aanvragen omdat uw situatie veranderd is

Als uw situatie in belangrijke mate veranderd is sinds u een persoonsvolgend budget werd toegewezen, dan kunt u een herziening aanvragen.

Welke documenten u moet indienen om een herziening aan te vragen, is afhankelijk van welke aanpassingen er door uw gewijzigde situatie nodig zijn.

 1. Uw gewijzigde situatie vraagt om een aanpassing van het budget dat u werd toegewezen, al dan niet met nood aan een aanpassing van de prioriteitengroep waarin uw vraag werd ingedeeld.

  Als uw persoonsvolgend budget door uw gewijzigde situatie niet meer aangepast is aan uw ondersteuningsvraag of uw ondersteuningsnood, dan moet u opnieuw een ondersteuningsplan persoonsvolgend budget (OP PVB)opent dialoogvenster indienen en een multidisciplinair verslag laten opmaken.

  In beide documenten moeten de belangrijke wijzigingen in uw situatie omschreven worden en wat de gevolgen daarvan zijn voor uw ondersteuningsnood, uw ondersteuningsvraag en de dringendheid van uw vraag.

  Op basis van uw ondersteuningsplan persoonsvolgend budget en het multidisciplinair verslag bepaalt het VAPH uw budgetcategorie opnieuw. De Vlaamse toeleidingscommissie (VTC)opent dialoogvenster beoordeelt of uw vraag al dan niet in een andere prioriteitengroep ingedeeld moet worden. 
   
 2. Uw gewijzigde situatie vraagt om een aanpassing van de prioriteitengroep waarin uw vraag werd ingedeeld.

  Als u door uw gewijzigde situatie enkel vindt dat uw vraag dringender geworden is, dan moet u alleen maar een multidisciplinair verslag laten opstellen, waarin de dringendheid van uw vraag wordt omschreven door uw multidisciplinair team.

  Het VAPH legt uw vraag voor aan de Vlaamse toeleidingscommissie (VTC)opent dialoogvenster en brengt u op de hoogte van de beslissing van de commissie. 


Als de Vlaamse toeleidingscommissie uw vraag tot herziening indeelt in een lagere of dezelfde prioriteitengroep dan de prioriteitengroep waarin uw vraag eerder al was ingedeeld, blijft uw datum van rangschikking binnen de prioriteitengroep behouden. Als de herziening van uw vraag wordt ingedeeld in een hogere prioriteitengroep, krijgt uw vraag een nieuwe datum van rangschikking binnen de prioriteitengroep, met name de datum waarop u de herziening hebt aangevraagd.

Opgelet

Enkel de meest actuele vraag naar een persoonsvolgend budget wordt behouden. Als een herziening van een toegewezen budgetcategorie of prioriteitengroep wordt gevraagd, zal die nieuwe beslissing de oude beslissing vervangen.

Formulieren

Documenten

Hulp nodig bij vraagverheldering en het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget?

U kunt ook terecht bij een gebruikersorganisatie.

Adressen van multidisciplinaire teams

Publicaties

maart 2021

In de brochure ‘Wegwijs in het persoonsvolgend budget’ leest u wat een persoonsvolgend budget precies is, wat u ermee kunt betalen, en wie in aanmerking komt voor zo’n budget.