Persoonsvolgend budget [PVB]

Een herziening aanvragen omdat uw situatie veranderd is

Als uw situatie in belangrijke mate veranderd is sinds u een persoonsvolgend budget werd toegewezen, dan kunt u een herziening aanvragen.

Welke documenten u moet indienen om een herziening aan te vragen, is afhankelijk van de wijziging in uw situatie.

 1. Uw gewijzigde situatie vraagt om een aanpassing van het budget dat u werd toegewezen, al dan niet met nood aan een aanpassing van de prioriteitengroep waarin uw vraag werd ingedeeld. 

  Als uw persoonsvolgend budget door uw gewijzigde situatie niet meer aangepast is aan uw ondersteuningsvraag of uw ondersteuningsnood, dan moet u opnieuw een ondersteuningsplan persoonsvolgend budget (OP PVB) indienen en een multidisciplinair verslag laten opmaken. 

  In beide documenten moeten de belangrijke wijzigingen in uw situatie omschreven worden en wat de gevolgen daarvan zijn voor uw ondersteuningsnood, uw ondersteuningsvraag en de dringendheid van uw vraag. 

  Op basis van uw ondersteuningsplan persoonsvolgend budget en het multidisciplinair verslag bepaalt het VAPH uw budgetcategorie opnieuw. De Vlaamse toeleidingscommissie beoordeelt daarnaast ook altijd of uw vraag al dan niet in een andere prioriteitengroep ingedeeld moet worden.  
   
 2. Door de wijziging in uw situatie is enkel een aanpassing van de prioriteitengroep van uw vraag nodig. 

  Als u door uw gewijzigde situatie enkel vindt dat uw vraag dringender geworden is, dan moet u alleen maar een multidisciplinair verslag laten opstellen, waarin de dringendheid van uw vraag wordt omschreven door uw multidisciplinair team. 

  Het VAPH legt uw vraag voor aan de Vlaamse toeleidingscommissie en brengt u op de hoogte van de beslissing van de commissie over de prioriteitengroep. Uw eerder toegewezen budgetcategorie blijft ongewijzigd.

Als de Vlaamse toeleidingscommissie uw vraag tot herziening indeelt in een lagere of dezelfde prioriteitengroep dan de prioriteitengroep waarin uw vraag eerder al was ingedeeld, blijft uw datum van rangschikking binnen de prioriteitengroep behouden. Als de herziening van uw vraag wordt ingedeeld in een hogere prioriteitengroep, krijgt uw vraag een nieuwe datum van rangschikking binnen de prioriteitengroep, met name de datum waarop u de herziening hebt aangevraagd.

Opgelet

Enkel de meest actuele vraag naar een persoonsvolgend budget wordt behouden. Als een herziening van een toegewezen budgetcategorie of prioriteitengroep wordt gevraagd, zal die nieuwe beslissing de oude beslissing vervangen.

Formulieren

Documenten

Publicaties