Berekening aantal dagen dagondersteuning en aantal nachten woonondersteuning

2016
Documenttype:
Formulier

Dagondersteuning en/of woonondersteuning kunt u aanvragen in aantal dagen en nachten per week. Als u bovenop een vast weekschema nog bijkomende dagen dagondersteuning en/of nachten woonondersteuning wenst per maand of per jaar, moet dat omgerekend worden naar aantal dagen of nachten per week. Dit excel-bestand helpt u bij die berekening.

Als u het bestand correct hebt ingevuld, vindt u onderaan het document het 'totaal aantal dagen dagondersteuning' en het 'totaal aantal nachten woonondersteuning' dat u wenst. Die getallen moet u vermelden bij vraag 21 van het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget.