Handleiding Ondersteuningsplan persoonsvolgend budget

2016

De handleiding Ondersteuningsplan persoonsvolgend budget wil u helpen bij het invullen van het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget (OP PVB). Dat plan moet u invullen en indienen om een persoonsvolgend budget (PVB) aan te vragen.

Voor meerderjarigen

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen binnen uw eigen netwerk, bij vrijwilligers, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders. Een persoonsvolgend budget moet u aanvragen.