Persoonsvolgend budget [PVB]

Hoe een persoonsvolgend budget aanvragen?

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt kopen binnen uw eigen netwerk, bij vrijwilligersorganisaties, bij individuele begeleiders, bij professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbiedersopent dialoogvenster.

Beslissing en termijn

Het filmpje spreekt over een brief waarin u de volledige beslissing ontvangt. De specifieke elementen die in die beslissing aan bod komen, zijn uw erkenning als persoon met een handicap, of u voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een persoonsvolgend budget, de toegewezen budgetcategorie, uw prioriteitengroep en uw prioriteringsdatum.

De concrete termijn waarop u het budget zult krijgen, wordt dus niet gegeven. Wel geeft de prioriteitengroep een indicatie of u het budget op korte termijn zult kunnen krijgen, of dat u langer zult moeten wachten.

Het aanvraagproces voor een persoonsvolgend budget bestaat uit volgende stappen:

Uw vraag goed in kaart brengen

Om te weten welke vormen van ondersteuning voor u het meest geschikt zijn, is het belangrijk dat u nagaat welke activiteiten u allemaal wilt uitvoeren.

Lees meer

Uw ondersteuningsplan persoonsvolgend budget invullen en indienen

In uw Ondersteuningsplan persoonsvolgend budget (OP PVB)opent dialoogvenster stelt u uw totale ondersteuningsvraag in termen van ondersteuningsfuncties.

Lees meer

Een multidisciplinair verslag laten opmaken

Als laatste stap in de aanvraagprocedure laat u een multidisciplinair verslag (MDV) opmaken door een multidisciplinair team (MDT).

Lees meer

Documenten en formulieren

Publicaties

februari 2023

In de brochure ‘Wegwijs in het persoonsvolgend budget’ leest u wat een persoonsvolgend budget precies is, wat u ermee kunt betalen, en wie in aanmerking komt voor zo’n budget.

Lees ook
screenshot van het VGT-filmpje over een persoonsvolgend budget aanvragen

Een persoonsvolgend budget aanvragen in Vlaamse Gebarentaal

Een persoonsvolgend budget aanvragen, uitgelegd in Vlaamse Gebarentaal (VGT)