Persoonsvolgend budget [PVB]

Hoe een persoonsvolgend budget aanvragen?

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt kopen binnen uw eigen netwerk, bij vrijwilligersorganisaties, bij individuele begeleiders, bij professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders.

Duurtijd:
1 minuut 47 seconden

VOICE-OVER: Ik heb een ondersteuningsnood en krijg eventueel al hulp van familie, vrienden  vrijwilligers en gewone diensten. Maar dat is misschien niet voldoende. Daarom wil ik een persoonsvolgend budget aanvragen.

Eerst breng ik mijn vraag goed in kaart. Dat doe ik zelf met familie of vrienden, of met professionele begeleiding.

Ik bekijk welke hulp ik vandaag al krijg en welke andere ondersteuning ik nog wil. Dit beschrijf ik in mijn Ondersteuningsplan Persoonsvolgend Budget. Dat plan dien ik in bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Het VAPH. Zij kijken of ik mijn vraag duidelijk in kaart heb gebracht.

Daarna neem ik contact op met een multidisciplinair team dat mijn handicap en ondersteunings noden op een objectieve manier beschrijft. Het multidisciplinair team bepaalt ook hoeveel budget ik nodig heb en geeft mijn verslag aan het VAPH.

Zij handelen mijn aanvraag verder af en een commissie bepaalt hoe dringend mijn vraag is. Zo krijg ik van het VAPH in één keer de volledige beslissing. Dan weet ik of ik erkend word als persoon met een handicap en of ik voldoe aan de voorwaarden voor een persoonsvolgend budget.

Ik weet meteen ook hoe groot dat bedrag is en op welke termijn ik het vermoedelijk kan krijgen.

Met dit budget kan ik dan mijn ondersteuning regelen zoals ik dat zelf wil.

Meer informatie om mijn persoonsvolgend budget aan te vragen, vind ik op vaph.be.

De procedure om een persoonsvolgend budget (PVB) aan te vragen, uitgelegd in een animatiefilmpje

Beslissing en termijn

Het filmpje spreekt over een brief waarin u de volledige beslissing ontvangt. De specifieke elementen die in die beslissing aan bod komen, zijn uw erkenning als persoon met een handicap, of u voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een persoonsvolgend budget, de toegewezen budgetcategorie, uw prioriteitengroep en uw prioriteringsdatum.

De concrete termijn waarop u het budget zult krijgen, wordt dus niet gegeven. Wel geeft de prioriteitengroep een indicatie of u het budget op korte termijn zult kunnen krijgen, of dat u langer zult moeten wachten.

Het aanvraagproces voor een persoonsvolgend budget bestaat uit volgende stappen:

Uw vraag goed in kaart brengen

Om te weten welke vormen van ondersteuning voor u het meest geschikt zijn, is het belangrijk dat u nagaat welke activiteiten u allemaal wilt uitvoeren.

Lees meer

Uw ondersteuningsplan persoonsvolgend budget invullen en indienen

In uw Ondersteuningsplan persoonsvolgend budget (OP PVB) stelt u uw totale ondersteuningsvraag in termen van ondersteuningsfuncties.

Lees meer

Een multidisciplinair verslag laten opmaken

Als laatste stap in de aanvraagprocedure laat u een multidisciplinair verslag (MDV) opmaken door een multidisciplinair team (MDT).

Lees meer

Documenten en formulieren

Publicaties

Bekijk ook

  • Een persoonsvolgend budget aanvragen in Vlaamse Gebarentaal

    Een persoonsvolgend budget aanvragen, uitgelegd in Vlaamse Gebarentaal (VGT)