Persoonsvolgend budget [PVB]

Aanvraag stap 2: ondersteuningsplan persoonsvolgend budget invullen en indienen

Wat vermeldt u in het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget?

 • uw identificatiegegevens en die van uw eventuele wettelijk vertegenwoordiger of bewindvoerder
 • het antwoord op enkele vragen over uw persoonlijke situatie: met wie woont u samen, wat kunt u zelf doen, welke hulp krijgt u al ...?
 • uw totale ondersteuningsvraag aan het VAPH, in termen van ondersteuningsfuncties en -frequenties: welke ondersteuning hebt u nodig en hoe vaak? 
  De globale ondersteuningsfuncties dag- en woonondersteuning drukt u uit in dagen/nachten per week. De individuele ondersteuningsfuncties ‘psychosociale begeleiding’, 'praktische hulp' en 'globale individuele ondersteuning' in uren per week. Voor de ondersteuningsfunctie ‘oproepbare permanentie’ geeft u enkel aan of u die nodig hebt of niet. Voor de berekening van het aantal dagen dagondersteuning en het aantal nachten woonondersteuning kunt u gebruik maken van het Excel-bestand Berekening aantal dagen dagondersteuning en aantal nachten woonondersteuning.
 • hoe er precies te werk werd gegaan bij uw vraagverheldering
 • informatie over de dringendheid van uw vraag (optioneel)

Hoe vult u het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget in?

In de Handleiding ondersteuningsplan persoonsvolgend budget vindt u meer informatie over het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget. Neem de handleiding zeker door voor u uw ondersteuningsplan persoonsvolgend budget invult. In het artikel Waarop moet u letten als u het ‘ondersteuningsplan persoonsvolgend budget' invult? vindt u nuttige tips bij het invullen van uw plan.

U kunt het plan zelf invullen, of u kunt hulp vragen aan een dienst ondersteuningsplan (DOP), de dienst maatschappelijk werk (DMW) van uw ziekenfonds(opent nieuw venster) of een gebruikersvereniging.

Als het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget ingevuld is, moet het ingediend worden bij het VAPH:

Het VAPH kijkt na of uw ondersteuningsplan persoonsvolgend budget volledig is en of uw vraag op een goede manier in kaart werd gebracht. Als het ingediende plan niet voldoet, dan ontvangt u daarover een bericht. U kunt het plan dan aanpassen en opnieuw indienen. Als uw ondersteuningsplan persoonsvolgend budget ingediend is door een dienst ondersteuningsplan of de dienst maatschappelijk werk van uw ziekenfonds, dan controleert het VAPH alleen of uw plan volledig is. Is dat het geval, dan keurt het VAPH uw plan automatisch goed.

Dien uw plan in via Mijn VAPH

Documenten en formulieren

Publicaties

Lees ook

 • Waarop moet u letten als u het ‘ondersteuningsplan persoonsvolgend budget’ invult?

  Acht tips bij het invullen van uw ondersteuningsplan persoonsvolgend budget.

 • Hoe beoordeelt het VAPH uw ‘ondersteuningsplan persoonsvolgend budget’?

  Het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget wordt in twee stappen gecontroleerd.

 • Een vraagverhelderingsproces doorlopen om de juiste ondersteuning te vinden

  Er bestaan verschillende vormen van ondersteuning. Hulpmiddelen kunnen u helpen om activiteiten zelfstandig uit te voeren. Uw gezin, uw vrienden en uw mantelzorgers kunnen u hulp bieden. Er zijn thuisverplegers, poetsdiensten, diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds enzoverder. En er zijn individuele begeleiders die u assisteren in uw dagelijkse activiteiten en zorgaanbieders die begeleiding, dagopvang en verblijf aanbieden. Om te weten welke vormen van ondersteuning voor u het meest geschikt zijn, is het belangrijk dat u een proces van vraagverheldering doorgaat.

 • Datum toewijzing/datum aanvraag

  De beslissingsbrief vermeldt de ondersteuning waarop de aanvrager recht heeft, de aanvraagdatum, de datum vanaf wanneer dat kan en eventueel voor welke periode. Het VAPH gebruikt daarvoor, in overeenstemming met het begrippenkader van het oprichtingsdecreet van het VAPH, onder meer de term toewijzing. De datum van toewijzing/datum aanvraag is belangrijk bij het bepalen van de geldigheidstermijn van uw beslissing/ondersteuning.

  Bij een aanvraag voor een persoonsvolgend budget zal de aanvraagdatum bepalend zijn voor de plaats binnen de toegekende prioriteitengroep.